Hur byter jag djurhållare på ett befintligt SE-nummer?

Det finns två sätt att byta djurhållare på en befintlig produktionsplats:

  1. Via vår e-tjänst Anmäla djurhållning

    Här loggar du in, anger att du ska skapa en ny produktionsplats och fyller i alla uppgifter så som du ska ha det. I sista steget finns en meddelanderuta där du kan ange att du ska ta över befintligt nummer på platsen. Om det gäller nötkreatur är det bra att skriva om du även ska ta över djuren som finns på platsen.

  2. Via blanketten Anmälan djurhållning

    Här kryssar du i förändring och vilket SE-nummer det gäller. Därefter fyller du i blanketten så som det ska se ut på produktionsplatsen.
Tänk på att om du har ett bolag som står som djurhållare så behöver du även skicka in en fullmakt för att komma åt alla e-tjänster i bolagets namn som privatperson.
Kundtjänst (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.