Till senaste kommentaren

Hönsregistrering - skillnader i antal höns under året

Man ska ju ändra antal höns om det ändras markant. Hur menar ni med markant?
Jag kläcker kycklingar som jag sen säljer, för att kunna finansiera de vuxna hönsen, dock gör jag ingen större vinst utan det går jämt upp eller minus varje år. Detta innebär att jag i perioder har 100-200 kycklingar i olika åldrar. Ska jag då regga dessa för att sen regga av dem när de är sålda nån vecka senare?
Eller ska jag bara regga de kycklingar som ska stanna på gården?
Å måste jag ha koll på att köparen har reggat sej?

Kommentarer

 • Hej Sara!

  Tack för din fråga. Jag återkommer till dig när jag har ett svar.
  Sara Kundtjänst
 • Hur går det med svar? Vi är säkert många som vill veta..
  Sara
 • Jag tror alla "hobby uppfödare" har samma frågeställning
  Erik
 • Hej Sara och Erik!

  När det gäller antal djur så ska du fylla i det antal djur som du avser som mest att hålla, under fliken Art och sen Kategori. När det gäller maxkapacitet så fyller du i det antal du som mest kan ha på din anläggning, även om du inte kommer att hålla det antalet. Du behöver inte gå in och ändra varje gång du säljer djur.

  Du frågar också om du behöver ha koll på att köparen registrerat sig:
  -Ja, med stor sannolikhet kommer du att behöva göra det. I och med att den nya djurhälsoförordningen (AHL) träder i kraft, ser det ut som att du kommer att behöva journalföra dina höns. Du måste därför veta vart de flyttas för att kunna uppfylla dina egna krav på journalföring.

  Vi kommer att uppdatera vår webbplats med mer information så fort vi vet mer.

  Sara Kundtjänst
 • Journalföra varenda kyckling och vad som händer med den? Alltså måste alla djur märkas?
  Hur kan jag kontrollera att köparna är registrerade? Kommer det finnas ett offentligt register?
  Sara
 • Hej. Vad innebär journalföring av höns och hur rimmar det kravet med informationen på er sida om att "Registret är inte ett förflyttningsregister. Du behöver alltså inte rapportera så snart dina djur förflyttas"?
  Mvh Nina
  NP
 • Hej,

  Det stämmer det är inget förflyttningsregister utan du ska registrera platsen som djuren hålls på, det vill säga anläggningen.

  Eftersom förordningen inte är beslutad än så skriver vi att du troligen kommer behöva journalföra i och med att det lutar mot det beslutet. Vi har tyvärr ingen information på vår webbplats än men du kan läsa mer i förordningen om vad som behöver journalföras för fjäderfän i artikel 102 i förordning (EU) 2016/429 och artikel 22 och 25 i förordning (EU) 2019/2035.

  Registret är offentligt men du kommer inte att kunna söka på vår webbplats eller någon annanstans vem som är aktör på en anläggning. Vad som kommer att behöva journalföras är inte riktigt klart än. Vi kommer att uppdatera vår webbplats när vi vet mer. Vi kommer inte att kunna svara mer ingående om dessa frågor innan besluten är tagna.  Lite mer information om offentlighet och sekretess:

  Offentlighetsprincipen – rätten till insyn i allmänna handlingar – skyddas i grundlagen Tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges grundlagar. Handlingar som tas fram av en myndighet eller uppgifter som kommer in till en myndighet, t.ex. för att anmäla djurinnehav benämns ”allmänna handlingar”. Begreppet betyder emellertid inte att de alltid blir tillgängliga för andra. Det finns ett omfattande regelverk kring sekretess som skyddar olika uppgifter som kan finnas i allmänna handlingar.

  Sekretess regleras i offentlighets- och sekretesslagen, OSL. När någon begär att få ta del av en allmän handling eller en uppgift i en allmän handling ska myndigheten alltid pröva om handlingen är offentlig eller omfattas av sekretess. Om det inte finns någon tillämplig bestämmelse om sekretess för en uppgift är handlingen offentlig. Lagregler om sekretess finns för att skydda vissa intressen, till exempel en persons personliga eller ekonomiska förhållanden. Sekretessens syfte kan vara olika såsom att skydda en person från våld, från missaktning eller från ekonomisk skada. Sekretessen kan också vara olika stark. I vissa paragrafer är utgångspunkten att uppgiften är offentlig, medan andra utgår från att den ska vara sekretessbelagd. Prövningen om en handling kan lämnas ut eller inte görs i varje enskilt fall. Bedömningen påverkas av sekretessbestämmelsen i OSL, uppgiften i sig och ibland av vem som begär ut den och vad den ska användas till.

  Vi kan inte sekretessbelägga hela registret eftersom de bestämmelser om sekretess i OSL som vi kan tillämpa på registret har som utgångspunkt offentlighet. Det är först när det finns anledning att anta att ett utlämnande skulle leda till men eller ekonomisk skada som vi kan vägra ett utlämnande. Jordbruksverket lämnar inte ut uppgifter om personer som har skydd för sina uppgifter i folkbokföringen. Vi gör en sekretessprövning vid varje enskild begäran om en allmän handling. Det är riksdagen som stiftar nya lagar eller ändrar befintliga lagar.
  Sara Kundtjänst
 • Nu måste ju själva förstå det orimliga i denna detaljstyrning??? Idioti med denna sjuka myndighetsutövning.

  Helena
 • Men herre gud! Va fn? Varenda detalj i våra liv ska visst detaljstyras och avgiftsbeläggas! Att ha några djur för hobby ska inge frid och avkoppling! Det ska bidra till välmående! Istället blir det nu värsta byrokratin, och dessutom med årligt återkommande avgifter som procentuellt sett för någon med säg 3-5 höns blir en avsevärt större del av kostnaden för att ha djuren än för någon med låt säga 100, säkert åtföljt så smånong om av lagstadgade avgiftsbelagda kontroller i regelbundna intervaller! Blir så sjukt trött på byråkratin och översittarmyndigheter i vårt land!
  /Maria
  Git

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.