Hög risk för fågelinfluensa - vad behöver jag tänka på?

I stora delar av södra Sverige är det högriskområde för fågelinfluensa eftersom det är hög risk att vilda fåglar smittar tamfåglar. I högriskområdena behöver du följa de regler som finns för att minska risken för att dina fåglar ska smittas och dö.
Här ser du i vilka län det finns högriskområden

I högriskområdena finns det olika regler beroende på till exempel om du säljer ägg, kött och andra produkter eller inte.
Här kan du läsa detaljerat om vad som gäller i ett högriskområde

Om du inte har dina tamfåglar inom ett högriskområde är det ändå viktigt att du gör allt du kan för att skydda dem mot fågelinfluensa.
Här kan du läsa mer om vad man alltid ska tänka på för att skydda sina fåglar


Du hittar mer information om sjukdomen och smittläget samt praktiska råd och tips på vår webbplats:
Kundtjänst (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.