Hästägaren vill inte tilläggsregistrera och jag kan inte registrera hästen på min anläggning

Om hästägaren inte vill tilläggsregistrera sin häst eller säkerställa att den går att registrera, rekommenderar vi dig som ansvarig på anläggningen att säga upp stallplatsen för hästägaren.

Kravet är att samtliga hästar som normalt sett hålls på anläggningen ska vara registrerade där och uppfylls inte det kan det få konsekvenser för dig vid en kontroll.

Här kan du läsa mer om tilläggsregistrering.
Kundtjänst (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.