Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hamster - ensam eller i grupp?

Hej!
Jag har tänkt att köpa en dvärghamster, mer specifikt en roborovski dvärghamster. Jag har försökt att leta upp om det är lag på att man ska ha minst två dvärghamstrar. En del säger att det är en lag men andra säger att man inte bör ha dem tillsammans. Är det lag på att ha minst två dvärghamstrar tillsammans och om det är det vad händer om en av hamstrarna dör i förtid, finns det några förutsättningar som tillåter att det endast är en ensamlevande dvärghamster?
Tack för svar!

Mvh Linnea

Kommentarer

 • Hej Linnea!

  Tack för din fråga. Jag återkommer till dig när jag har ett svar.

  Sara Kundtjänst
 • Ok, tack!

  Linnea
 • Hej Linnea

  8 kap. 1 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2014:17) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby anger att:

  ”Gnagare, utom guldhamstrar, ska hållas i par, av samma eller motsatt kön, eller i grupp. Detta gäller inte om det finns särskilda skäl. Tidpunkten för, och tillvägagångssättet vid, sammanförandet av djur till par eller grupp ska väljas med hänsyn till djurens art, ålder och kön samt andra omständigheter, så att risken för osämja minimeras."
   
  De fetmarkerade partierna nedan i de allmänna råden till 8 kap. 1 § är tillämpliga i fallet med dvärghamstrarna.

  "Kaniner bör hållas i par eller grupp, när så är möjligt. Par och grupper av kaniner eller gnagare bör sättas samman av unga djur och hållas stabila. Om vuxna djur ska sammanföras bör buren eller inredningen ändras så att den upplevs som en okänd plats för alla. Vuxna honor med diande ungar bör inte sammanföras i nya grupper. En grupp bör inte bestå av fler än tio vuxna djur. Djur som hålls i par eller grupp bör ha tillgång till gömställen eller föremål som ger dem möjlighet att komma utom synhåll för varandra. Könsmogna okastrerade hanar bör inte hållas tillsammans. En hona bör inte kontinuerligt hållas tillsammans med en könsmogen okastrerad hane om det riskerar innebära att honan utsätts för hälsostörningar på grund av upprepade betäckningar och födslar. Unga kaniner bör könssorteras senast vid 12 veckors ålder.”

  Osämja mellan djur kan minimeras genom t ex att djuren ges större utrymme och möjlighet att komma utom synhåll för varandra genom att de har tillgång till gömställen och andra föremål som avskärmar samt flera matplatser.

  I paragrafen ovan anges det att kravet på par- eller grupphållning inte gäller om det finns särskilda skäl. I det här fallet är det du som djurägare/djurhållare som får avgöra vad som räknas som särskilda skäl. Att gå emot huvudregeln ska aldrig vara en rutinmässig handling, utan det ska bedömas i varje individuellt fall. Överväg bland annat vad som, i det här enskilda fallet, gör att djuret inte kan hållas enligt huvudregeln? T ex att de specifika individerna slåss, inte bara en gång utan upprepade gånger.
  Frida Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.