Hagar betesmark vindskydd

Hej vi ska skaffa 5 tackor och 1 bagge
Och då undrar jag hur stora hagar måste jag ha till dom och hur stort är vindskyddet dom skall ha.. Kan dom dricka ur badkar eller finns det risk att dom ramlar i så måste ha hinkar ur den synpunkten.

Kommentarer

 • Hej Simon!

  Tack för din fråga. Jag återkommer till dig när jag har ett svar.
  Sara Kundtjänst
 • Hej Simon!

  Vi har inga detaljerade regler som anger hur stora hagar för getter ska vara. I avsaknad av detaljerade bestämmelser så gäller de generella bestämmelserna som finns i Djurskyddslagen (2018:1192) och Djurskyddsförordningen (2019:66).

  Exempelvis står det i 2 kap 2 § Djurskyddslagen (2018:1192) att djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att:
  1. deras välfärd främjas,
  2. de kan utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande (naturligt beteende), och
  3. beteendestörningar förebyggs.
  Vad gäller ligghallar så står det i det allmänna rådet till 6 kap 7 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:22) om gethållning inom lantbruket m.m.; att en ligghall för utegångsdjur bör bestå av tre väggar och tak. Den öppna långsidan bör i normalfallet ha söderläge. Om en ligghall inte har en öppen långsida bör den ha flera öppningar för att undvika att ranghöga djur hindrar övriga djur från att gå in i eller ut ur ligghallen.

  Vi har inga detaljerade regler som anger hur stor en ligghall bör vara, men i 2 kap 6 § Djurskyddslagen (2018:1192) står bland annat att stall och andra förvaringsutrymmen för djur ska ge samtliga djur tillräckligt skydd. De ska även ge djuren utrymme att kunna röra sig obehindrat och att kunna vila på ett för djuren lämpligt sätt. Som riktlinje kan man använda de utrymmesmått som anges för gemensambox i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:22) om gethållning inom lantbruket m.m.;, dvs minst 1,2 m2 per vuxet djur.

  Det finns inga regler som hindrar att ge getter vatten i badkar, och jag har aldrig hört talas om några problem med det.
  Frida Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.