Grisfixering

Är det tillåtet att fixera grisar i Sverige?

Ann-Kristine Thulin Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej Ann-Kristine!

    Sedan 1988 har gällt att grisar som huvudregel ska hållas lösgående och rutinmässig fixering av grisar har varit helt förbjuden sedan år 1993.

    I vissa specifika fall kan det dock vara tillåtet en mycket begränsad tid. I 2 kap. 10 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:20) om grishållning inom lantbruket m.m. står att en digivande suggas rörelsefrihet får begränsas under smågrisarnas första levnadsdagar genom användande av skyddsgrind eller motsvarande anordning om hon uppvisar ett aggressivt eller onormalt beteende som utgör en uppenbar skaderisk för smågrisarna.

    Skyddsgrind eller motsvarande anordning får också användas under det dagliga skötselarbetet om suggans beteende utgör en uppenbar skaderisk för skötaren samt när suggan hanteras för vård och behandling.
    Beatrice Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.