Till senaste kommentaren

Hur nära ett bostadshus får man sprida gödsel?

Finns det några regler om hur nära ett bostadshus man får sprida flytgödsel?
Är det så lämpligt att sprida flytgödsel på en äng som till stor del är översvämmad på grund av höga vattenflöden?

Kommentarer

  • Hej S.A!

    Det finns inga detaljerade regler om hur nära ett bostadshus man får sprida gödsel. Däremot så finns de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken som ställer krav på att den som har en verksamhet visar hänsyn till sin omgivning (lukt, buller) och inte förorenar mark, luft eller vatten.

    Nej, det är inte lämpligt att sprida gödsel på en vattenmättad eller översvämmad mark. I vissa delar utav landet är det till och med förbjudet.

    Du kan vända dig till miljöförvaltningen på din kommun så kan de utreda om jordbrukaren gjort något som är felaktigt.


    Sara Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.