Till senaste kommentaren

Hur nära ett bostadshus får man sprida gödsel?

Finns det några regler om hur nära ett bostadshus man får sprida flytgödsel?
Är det så lämpligt att sprida flytgödsel på en äng som till stor del är översvämmad på grund av höga vattenflöden?

Kommentarer

 • Hej S.A!

  Det finns inga detaljerade regler om hur nära ett bostadshus man får sprida gödsel. Däremot så finns de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken som ställer krav på att den som har en verksamhet visar hänsyn till sin omgivning (lukt, buller) och inte förorenar mark, luft eller vatten.

  Nej, det är inte lämpligt att sprida gödsel på en vattenmättad eller översvämmad mark. I vissa delar utav landet är det till och med förbjudet.

  Du kan vända dig till miljöförvaltningen på din kommun så kan de utreda om jordbrukaren gjort något som är felaktigt.


  Sara Kundtjänst
 • Hur kan de förhindra lukt ? jag får fruktansvärt ont i huvudet av lukten.
  Hur bra är det att nu på hösten sprida en massa kväve ,som rinner ut i vår vackra sjö som blirövergödd och växer igen.
  i dessa dalas det mycket om biologisk mångfald men inget görs ex
  runt åkrarna i dikena körs med köttingröjare och gräs och buskar lämnas som utarmar arterna. De som går utan arbete kunde kanske motionera med en lie och räfsa i stället för gym.
  Förr i tiden skulle det vara välbrunnen gödsel på åkrarna ,flytgödsel var otänkbart
  Åke Olsson
 • Hej Åke!

  De flesta jordbrukare lagrar idag gödseln som flytgödsel och när de sprider flytgödsel luktar det mer än när man tidigare spred fastgödsel och urin separerat från varandra. För att minska luktolägenheten kan jordbrukaren använda släpslangar som lägger flytgödseln närmare marken eller nedmyllningsaggregat som skär en skåra i marken där gödseln placeras. Kontakta jordbrukaren direkt och berätta att du störs av lukten alternativt kan du vända dig till miljöförvaltningen på din kommun.

  Hur mycket näringsämnen och när i tid det får tillföras regleras i våra föreskrifter (2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.

  Miljöförvaltningen på din kommun ansvarar för att göra tillsyn på jordbruksverksamheter, så vänder du dig till dem så kan de svara på vilka regler som gäller för gödselspridning i ditt närområde.

  Svaret kommer från Miljöregelenheten.
  Maria Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.