Till senaste kommentaren

När började man använda försöksdjur i Sverge?

Hej!
Vet ni när man för första gången man "officiellt" använde sig av försöksdjur i Sverige och var detta var?

Maja Lilja Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej Maja!

    Tyvärr kan vi inte svara på när de första djurförsöken genomfördes i Sverige.

    De första djurförsöken i Europa vi känner till var anatomiska studier som utfördes av Aristoteles och Erasistratus i Grekland redan 300 och 200 år f.Kr. Även på 1600-, 1700- och 1800-talen var anatomiska undersökningar och fysiologiska experiment på djur vanliga och det är troligt att det även hände i Sverige.

    De första bestämmelserna om djurförsök i svensk rätt infördes med 1944 års djurskyddslag (Lagen (1944:219) om djurskydd) som trädde i kraft den 1 januari 1945. Djurförsöken hade då redan under en längre tid debatterats inom den svenska riksdagen.

    Sara Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.