Fågelinfluensa – vad är det som gäller?

Många vilda fåglar förflyttar sig nu över Sverige på väg mot andra länder och risken för fågelinfluensa bedöms vara förhöjd i hela landet.

Det är nu alltså extra viktigt att skydda dina tamfåglar från kontakter med vilda fåglar och minska risken för att smittor kommer in i och utvecklas i din besättning eller sprids till andra. I hela Sverige är det viktigt att arbeta förebyggande för att minska risken för spridning av fågelinfluensa.

Smittläget
Vi har nu flera fall av fågelinfluensa i Skåne län och ett fall i Södermanlands län. Inom några områden i Skåne län gäller skyddsnivå 3 vilket innebär att det finns fler restriktioner. Här kan du läsa om vad som gäller i områden med skyddsnivå 3.

Sedan tidigare gäller skyddsnivå 2 i flera län i södra Sverige på grund av höjd risk för smitta:
 • Blekinge län
 • Gotlands län
 • Hallands län
 • Kalmar län
 • Skåne län (skyddsnivå 3 gäller i vissa områden, se kartor
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län
 • Delar av Jönköpings län (ett område på cirka 20 kilometer närmast Vättern)

Det är olika regler i områden med skyddsnivå 2 beroende på om du:
 • säljer ägg, kött, kycklingar eller andra produkter från fjäderfän
 • inte säljer ägg, kött eller andra produkter
 • har fåglar i fångenskap för till exempel uppvisning och utställning
 • har hägnat fjädervilt.
Skyddsnivå 2 innebär bland annat att du som har en verksamhet där du säljer ägg, kött, kycklingar eller andra produkter från fjäderfän, ska hålla dina fjäderfän inomhus för att skydda dem från smittan.

Du som däremot har hobbyhöns och inte säljer ägg, kött eller produkter får släppa ut dina hönor i en inhägnad utomhus. Vi rekommenderar också att tak finns på inhägnaden. Observera att de alltså inte får gå fritt ute.

Här kan du läsa mer detaljerat om vad som gäller i områden med skyddsnivå 2.

Du hittar mer information om sjukdomen och smittläget samt praktiska råd och tips på vår webbplats.
Kundtjänst (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.