Flytta djur till/från sommarbete - Tillfälligt ute

Alla beten eller andra platser där du håller djur måste vara registrerade som en anläggning. En anläggning kallades tidigare för produktionsplats/SE-nummer.

Om betet ligger inom 500 meter från gränsen till en annan registrerad anläggning, kan betet ingå i samma anläggning och behöver då inte registreras som en egen anläggning. Betet ska vara registrerat som en egen anläggning om det ligger mer än 500 meter från en annan anläggning, till exempel huvudgården eller ett annat bete.

I vår e-tjänst Anläggningsregistret - platser med djur kan du registrera betet, om du inte redan har gjort det.

Tänk också på att alla djur som flyttas måste vara märkta och journalförda på rätt sätt och att det kan vara olika regler för olika djurarter. De arter du kan läsa om här nedan är:
  • Får och getter
  • Nötkreatur
  • Hästar
  • Grisar 

Får och getter
Om du flyttar får eller getter mellan egna beten som ligger inom samma eller angränsande kommun, räcker det med att du journalför dem som tillfälligt ute till det anläggningsnummer betet har. Så länge det bara är dina egna djur som går där behöver du inte ha någon separat stalljournal på betet.

Om du däremot flyttar dina djur till någon annans bete ska ni båda journalföra det samt rapportera förflyttningen i förflyttningsregistret. Ett förflyttningsdokument ska också fyllas i och följa med i flytten.

Här kan du läsa mer om hur du registrerar, märker och journalför dina får och getter.

Nötkreatur
Om du flyttar nötkreatur mellan egna beten som ligger inom samma eller angränsande kommun, räcker det med att du journalför dem som tillfälligt ute till det anläggningsnummer betet har. Så länge det bara är dina egna djur som går där behöver du inte ha någon separat stalljournal på betet. Använder du bara CDB Internet rapporterar du istället ut dem som tillfälligt ute till betet.

Om du tar emot någon annans djur på ditt bete, eller flyttar dina djur till någon annans bete ska ni båda journalföra djuren som Tillfälligt ute/Tillfälligt inne. Den som flyttar djuren till betet ska även rapportera det till CDB. När djuren återvänder ska den som djuren först flyttade från rapportera dem som Åter från tillfälligt ute. Den som har haft djuren hos sig ska journalföra dem som Åter från tillfälligt inne.

Observera att om ni bara använder CDB Internet och inte har någon separat stalljournal så rapporterar ni båda som Tillfälligt ute/Tillfälligt inne. När djuren återvänder rapporterar ni Åter från tillfälligt ute/Åter från tillfälligt inne till CDB.

Här kan du läsa mer om hur du registrerar, märker och journalför dina nötkreatur.

Hästar
När du flyttar en häst till ett bete ska betet vara registrerat som en anläggning - om det inte ligger inom 500 meter från en annan anläggning och ingår i den anläggningen.

Om hästen ska vara på betet mer än 30 dagar ska det registreras att den finns där. Det är den som är registrerad aktör på betet som ansvarar för att hästen blir registrerad. När hästen flyttar tillbaka till huvudgården registreras den in där igen, om den ska vara där 30 dagar eller mer.

Här kan du läsa mer om registrering av hästar.

Grisar
Om du flyttar grisar mellan egna beten som ligger inom samma eller angränsande kommun, räcker det med att du journalför dem som tillfälligt ute till det anläggningsnummer betet har. Så länge det bara är dina egna djur som går där behöver du inte ha någon separat stalljournal på betet.

Om du däremot flyttar dina grisar till någon annans bete ska ni båda journalföra det och den som tar emot grisarna ska även rapportera förflyttningen till förflyttningsregistret. Ett förflyttningsdokument ska också fyllas i och följa med i flytten.

Här kan du läsa mer om hur du registrerar, märker och journalför dina grisar.
Kundtjänst (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.