Flytta djur på sommarbeten - Tillfälligt ute

Alla beten eller ställen där du håller djur måste ha ett registreringsnummer (fd. produktionsplatsnummer / SE-nummer) om de ligger mer än 500 meter bort från din huvudgård. Finns det inget registreringsnummer på betet registrerar du det i vår e-tjänst Registrera anläggning. Detta gäller för alla djurslag som tas upp här. Tänk på att alla djur som flyttas måste vara märkta och journalförda på rätt sätt innan de lämnar födelseplatsen.

Får och getter
Om du flyttar djur mellan egna beten som ligger inom samma eller angränsande kommun, räcker det med att du journalför tillfälligt ute till det anläggningsnumret betet har i stalljournalen. Så länge det bara är dina egna djur som går där behöver du inte ha någon stalljournal på betet.

Om du däremot flyttar dina djur till någon annans bete ska ni båda journalföra detta samt göra förflyttningen i förflyttningsregistret. Tänk på att ett förflyttningsdokument även behöver följa med i flytten då.

Här kan du läsa mer om hur du rapporterar och journalför dina får och getter.

Grisar
Om du flyttar djur mellan egna beten som ligger inom samma eller angränsande kommun, räcker det med att du journalför tillfälligt ute till det anläggningsnumret betet har i stalljournalen. Så länge det bara är dina egna djur som går där behöver du inte ha någon stalljournal på betet.

Om du däremot flyttar dina djur till någon annans bete ska ni båda journalföra detta och mottagaren rapporterar förflyttningen i förflyttningsregistret. Tänk på att ett förflyttningsdokument även behöver följa med i flytten då. Det samma gäller om du tar emot någon annans djur på ditt bete.

Här kan du läsa mer om förflyttning och journalföring av grisar.

Nötkreatur
Om du flyttar djur mellan egna beten som ligger inom samma eller angränsande kommun, räcker det med att du journalför tillfälligt ute till det anläggningsnumret betet har i stalljournalen. Så länge det bara är dina egna djur som går där behöver du inte ha någon stalljournal på betet. Använder du bara CDB-internet rapporterar du ut dem som tillfälligt ute till betet.

Om du tar emot någon annans djur på ditt bete, eller flyttar dina djur till någon annans bete ska båda journalföra djuren som tillfälligt ute/ inne. Använder ni bara CDB-internet så rapporterar ni som tillfälligt ute/ inne. När de återvänder rapporterar ni Åter från tillfälligt ute/inne.

Här kan du läsa mer om rapportering och journalföring för nötkreatur.

Hästar
Om du släpper hästar på bete ska det finnas ett registreringsnummer där. Om hästarna ska gå där mer än 30 dagar ska de registreras in på anläggningen. När de flyttar tillbaka till huvudgården registreras de in igen där.

Här kan du läsa mer om registrering av hästar.
Kundtjänst Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.