Flytt av bin

Hej! Vad jag förstår har kommit nya regler för flytt av bin sedan 2019-01-01. Den viktigaste praktiska förändringen tycker jag verkar vara att det numera handlar om zoner för smittförklarade områden och inte församlingsgränser. Men jag hittar ingenstans om vilka dessa zoner är, var de ligger? Det borde rimligen finnas beslutat vilka zoner som är aktuella mycket snart. I Norrbotten där jag har mina bin finns det både zoner och helt fria områden. Vi planerar för fullt köp och sälj och det är nästan omöjligt att göra utan karta. Kan man utgå ifrån att de förutvarande reglerna (församlingar) är mer strikta än de nya zonerna? I så fall kan vi ju planera utifrån de gamla zonbesluten (församlingarna). För övrigt bedömer jag att de nya reglerna kommer att bli ett problem för oss beträffande varroa, vi har vissa församlingar i olika zoner och andra församlingar helt fria. Vi vill såklart fördröja varroa-intåget men med de nya reglerna finns det stor risk att man börjar bortse ifrån smittoriskerna. Finns någon tips från er hur vi kan hantera detta speciella läge just hos oss? Det verkar som att det inte är en regel/lagrum längre om flytt utan lite mer "ansvar hos biodlaren", att det är en ändrad lagstiftning/borttag av krav? Jag har ju hittat texten som beskriver nya reglerna, men jag tycker den är ganska luddig. Finns något fördjupningsmaterial?

Okej sammanfattning, många frågor, fem st:
Status på karta/zoner
Är det just nu ok att jobba med gamla zonbesluten vid planering köp o sälj
Tips om hantering i Norrbotten för att fördröja smitta
Blir det ändrad lagstiftning i grunden (borttagna krav)
Fördjupningsmaterial

Tack på förhand!

Kommentarer

 • Hej Fred!

  Tack för dina frågor. Jag återkommer till dig när jag har fått svar.
  Lena Kundtjänst
 • Hej Fred!

  Vi kommer under våren att besluta om nya smittförklaringar för varroa och amerikansk yngelröta. För varroa blir det inte så stora förändringar och vi känner inte till några nya utbrott i Norrbotten så där kommer det att se likadant ut som det har gjort senaste säsongen.

  Det viktigaste för att hindra utbredningen av varroakvalster är att biodlarna lär sig att identifiera kvalstret och att behandla sina bisamhällen mot kvalstret. Kunskap om kvalster och behandlingsmetoder är nog det viktigaste för att hindra spridning. Se till att försöka få till att ni behandlar era bisamhällen vid samma tidpunkt i ert område för att åtgärderna ska bli så effektiva som möjligt. Här kanske ni kan försöka lyfta frågorna i er förening om det inte redan har gjorts och om ni nu har en förening. Bifogat hittar du vår broschyr om bekämpning av varroakvalster.

  När det gäller den ändrade lagstiftningen och fördjupningsmaterial så har vi bifogat en kort presentation till biodlare. Kanske detta kan hjälpa till att reda ut begreppen? Där finns de största förändringarna med. Men vi nämner inte så mycket om varroa eftersom det inte blir några egentliga förändringar där. De borttagna krav som finns är bland annat att man inte behöver söka tillstånd för dispens hos Jordbruksverket för drottningsodlare som vill sälja drottningar över zongräns. För amerikansk yngelröta kommer det bli mindre områden som är smittförklarade eftersom vi slutar smittförklara församlingar och istället använder oss av skydds- och övervakningszoner med 3- respektive 10 kilometers radie. Det är inte en ändrad lagstiftning i grunden eftersom man då behöver ändra Bisjukdomslagen och Bisjukdomsförordningen och dessa ansvarar riksdagen respektive regeringen för. Dessa ska dock ses över till 2021 då nya EU-regler träder i kraft för djurhälsa.

  Hoppas att vi har besvarat dina frågor annars är du välkommen att återkomma.
  Maria Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.