Flertalet restriktioner tas bort i området som drabbats av afrikansk svinpest

Beslut om att lätta på flera av restriktionerna i området som drabbats av svinpest togs 5 juni. Men vissa restriktioner fortsätter att gälla:
  • Det är fortsatt förbjudet att hålla tamgrisar och vildsvin. Restriktionerna gäller såväl i kärnområdet som i ytterområdet.
  • All jakt på vildsvin i ytterområdet måste ske på uppdrag av Jordbruksverket. Samtliga fällda vildsvin ska provtas för ASF.
  • Jägare som vill använda kött från fällda vildsvin för privat konsumtion måste ansöka om tillstånd från Jordbruksverket.
Det är nu tillåtet med skogsbruk och att använda maskiner i skogen. Foder, strö och livsmedel som skördas inom den smittade zonen behöver inte längre lagras. Hundar få gå lösa (enligt de vanliga bestämmelserna) och begränsningarna i antal personer som får vistas i skog och mark i kärnområdet tas bort.

Skyltar och stängsel kommer finnas kvar och det är viktigt att man fortsatt följer de restriktioner som finns och stänger grindar efter sig. Det är fortsatt viktigt att du inte stör den pågående smittskyddsavlivningen.

Läs mer:
Pressmeddelande
Information om läget på vår webbplats
Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.