Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Fågelburar, lagkrav, forskning, dispens

Jag har två undulater som är friflygande men bor i en bur som inte uppfyller de mått som ni specificerar som minimimått. Bredden är 70 cm och höjden 60 cm vilket verkar vara OK men djupet är bara 37 cm. När vi vill lämna in fåglarna så krävs en större bur och det har vi men problemet är att den är närmast gigantisk och eftersom vi flyttar fåglarna till ett annat rum på kvällen, väldigt opraktisk. Vi skall därför köpa en ny bur men att hitta en bra bur med godkända mått och platt tak verkar omöjligt. Burarna är antingen strax under kraven eller gigantiska. Detta beror antagligen på att burarna tillverkas i andra länder med lägre eller inga lagkrav.

När jag tittar på era krav så står det att bredden skall vara minst 45 cm. Jag antar att ni menar djupet? Eller har jag missuppfattat något. Längsta sidan minst 70 cm, höjden minst 60 cm och arean minst 0,31 m2.

Jag undrar om ni, när kraven specificerades, tittade på vad marknaden hade att erbjuda för att eventuellt modifiera era krav något? Det hade i så fall varit rimligt eftersom det inte verkar finnas någon forskning som entydigt slår fast vad som gäller för att fåglarna skall må bra. Jag har i alla fall inte lyckats hitta någon men tar tacksamt emot tips på sådan forskning.

Jag har hittat många goda råd om burstorlek (bland annat att buren inte få vara för stor då fågeln i så fall kan få en så hög flyghastighet att den kan skada sig) men ingen forskning.

I Tyskland finns också lagkrav som anger storleken 1,0x0,5x0,5 m. En golvyta på 0,25 m2 för fåglar som undulater.

Jordbruksverket i Australien specificerar bara minimihöjd (34 cm) och en golvyta på minst 1600 cm2 (0,15 m2) för en fågel och ytterligare 800 cm2 (0,08 m2) för tillkommande fåglar. Det är betydligt mildare krav än vad ni har.

RASPC (Australien) rekommenderar höjden 3 ggr fågelns längd (54 cm för undulater) och 3 ggr vingbredden (90 cm) för längden.

Pet Guardian Angels of America (PGAA) anger lämpliga minimimått till 46x46x61 cm vilket även andra organisationer rekommenderar för undulater.

Det är uppenbart att det inte verkar finnas något som kan kallas för en allmänt accepterad standard och att det därför vore i högsta grad rimligt att ange toleranser för att göra det möjligt för konsumenterna att hitta en bur eller åtminstone ge dispens.

Mot bakgrunden av divergerande åsikter om vilka krav som är lämpliga och rimliga så borde det också gå att få dispens för att den bur som används när man hyr in fåglarna inte uppfyller kraven till 100 %?

Jag har nämligen äntligen hittat en bur som nästan uppfyller kraven men djupet är bara 42 cm, Arean är dock hela 0,345 m2. Går det att få dispens?

Tacksam för svar om vilken forskning som kraven bygger på och om det är möjligt, mot bakgrund av svårigheterna att hitta en bur i rimlig storlek som uppfyller kraven, att få dispens.

Med vänlig hälsning

Torsten Käll


Torsten Käll Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej Torsten!

    Du kan läsa konsekvensutredning från den senaste sakändringen av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby, saknr L 80, genom att följa denna länk: http://www.regelradet.se/wp-content/files_mf/13584248002012_528_Konsekvensutredning_L80.pdf 

    Där finns information om hur man resonerade vid den senaste regeländringen.
    Enligt 1 kap 9 § i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:15) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby; kan Jordbruksverket medge dispens om det finns särskilda skäl.
    Sara Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.