Till senaste kommentaren

Hur ser resonemanget ut kring mått för fågelburar?

Jag har två undulater som är friflygande men bor i en bur som inte uppfyller de mått som ni specificerar som minimimått. Bredden är 70 cm och höjden 60 cm vilket verkar vara OK men djupet är bara 37 cm. När vi vill lämna in fåglarna så krävs en större bur och det har vi men problemet är att den är närmast gigantisk och eftersom vi flyttar fåglarna till ett annat rum på kvällen, väldigt opraktisk. Vi skall därför köpa en ny bur men att hitta en bra bur med godkända mått och platt tak verkar omöjligt. Burarna är antingen strax under kraven eller gigantiska. Detta beror antagligen på att burarna tillverkas i andra länder med lägre eller inga lagkrav.

När jag tittar på era krav så står det att bredden skall vara minst 45 cm. Jag antar att ni menar djupet? Eller har jag missuppfattat något. Längsta sidan minst 70 cm, höjden minst 60 cm och arean minst 0,31 m2.

Jag undrar om ni, när kraven specificerades, tittade på vad marknaden hade att erbjuda för att eventuellt modifiera era krav något? Det hade i så fall varit rimligt eftersom det inte verkar finnas någon forskning som entydigt slår fast vad som gäller för att fåglarna skall må bra. Jag har i alla fall inte lyckats hitta någon men tar tacksamt emot tips på sådan forskning.

Jag har hittat många goda råd om burstorlek (bland annat att buren inte få vara för stor då fågeln i så fall kan få en så hög flyghastighet att den kan skada sig) men ingen forskning.

I Tyskland finns också lagkrav som anger storleken 1,0x0,5x0,5 m. En golvyta på 0,25 m2 för fåglar som undulater.

Jordbruksverket i Australien specificerar bara minimihöjd (34 cm) och en golvyta på minst 1600 cm2 (0,15 m2) för en fågel och ytterligare 800 cm2 (0,08 m2) för tillkommande fåglar. Det är betydligt mildare krav än vad ni har.

RASPC (Australien) rekommenderar höjden 3 ggr fågelns längd (54 cm för undulater) och 3 ggr vingbredden (90 cm) för längden.

Pet Guardian Angels of America (PGAA) anger lämpliga minimimått till 46x46x61 cm vilket även andra organisationer rekommenderar för undulater.

Det är uppenbart att det inte verkar finnas något som kan kallas för en allmänt accepterad standard och att det därför vore i högsta grad rimligt att ange toleranser för att göra det möjligt för konsumenterna att hitta en bur eller åtminstone ge dispens.

Mot bakgrunden av divergerande åsikter om vilka krav som är lämpliga och rimliga så borde det också gå att få dispens för att den bur som används när man hyr in fåglarna inte uppfyller kraven till 100 %?

Jag har nämligen äntligen hittat en bur som nästan uppfyller kraven men djupet är bara 42 cm, Arean är dock hela 0,345 m2. Går det att få dispens?

Tacksam för svar om vilken forskning som kraven bygger på och om det är möjligt, mot bakgrund av svårigheterna att hitta en bur i rimlig storlek som uppfyller kraven, att få dispens.

Med vänlig hälsning

Torsten Käll


Torsten Käll Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Torsten!

  Du kan läsa konsekvensutredning från den senaste sakändringen av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby, saknr L 80, genom att följa denna länk: http://www.regelradet.se/wp-content/files_mf/13584248002012_528_Konsekvensutredning_L80.pdf 

  Där finns information om hur man resonerade vid den senaste regeländringen.
  Enligt 1 kap 9 § i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:15) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby; kan Jordbruksverket medge dispens om det finns särskilda skäl.
  Sara Kundtjänst
 • Hej,

  Jag har läst igenom konsekvensutredningen som ni hänvisar till i svaret men känner inte att det tydligt framgår svar kring vissa punkter.

  Torsten skriver "När jag tittar på era krav så står det att bredden skall vara minst 45 cm. Jag antar att ni menar djupet? Eller har jag missuppfattat något. Längsta sidan minst 70 cm, höjden minst 60 cm och arean minst 0,31 m2."

  Jag har nämligen samma fråga. Jag har en bur som är 180 lång, 100 hög men enbart runt 40-43 djup där jag likt Torsten har hyst undulater nattetid. m2 uppfylls ju utan problem i buren, djup och bredd är ju dock inte samma sak. Tolkningsmässigt så skulle man kunna säga att en bur som minst får vara 45cm bred med djup 70cm då den längsta sidan måste vara minst 70, alternativt att bredden kan anses utgöra samma sida som den sida som uppfyller kravet om "Minsta mått på längsta sidan", dvs den sidan blir minst 70 och djupet är då fritt för tolkning så länge m2 uppfylls...

  Jag förutsätter precis som Torsten att ni med bredd avser djup och att det minsta måttet då blir 70*45?

  Vänligen
  Sofia


  Sofia
 • Hej!

  Att bredden ska vara minst 45 cm kan också tolkas som att det är djupet som avses, den längsta sidan ska dock vara minst 70 cm.

  När reglerna togs fram så fanns det inte så mycket forskning. Av 1 kap. 9 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:15) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby, framgår att om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter.

  Dispens
  Innan du ansöker om dispens bör du först ha undersökt om du kan vidta andra åtgärder för att uppfylla djurskyddsbestämmelserna. För att du ska kunna få en dispens måste det finnas särskilda skäl, det vill säga mycket speciella omständigheter, skäl som är av allmängiltig karaktär är inte tillräckligt för att få dispens. Det beror på att sådana omständigheter redan har beaktats när föreskriften beslutades. Vad som är särskilda skäl kan dock inte anges på förhand utan är något som Jordbruksverket prövar i varje enskilt fall. Det är alltid en sammantagen bedömning av alla faktorer i ärendet som avgör om dispens kan medges eller inte. Du kan bara söka dispens för en begränsad tidsperiod.

  Det här svaret kommer från djurvälfärdsenheten.

  Sara Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.