Till senaste kommentaren

Sälja ekologiskt utan certifiering?

Hej!

Enligt livsmedelsverket så finns det ett undantag om att behöva vara eko-certifierad för att få sälja ekologiska varor direkt till slutkonsument.

Se länk;
https://www.livsmedelsverket.se/(X(1)S(w2epdsxh0wrixpgq5jkkix33))/produktion-handel--kontroll/produktion-av-livsmedel/kontroll-och-markning-av-ekologisk-mat?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Hittar dock ingen info om detta på jordbruksverkets hemsida så undrar därför om det stämmer att man ej behöver vara certifierad och ändå få marknadsföra och sälja varor som ekologiska?

Mvh
Louise
Louise Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!

  Jo, det finns ett sådant undantag. Det beskrivs i vår föreskrift för ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion (SJVFS 2015:29), så här står det i 1 kap 7 §

  7 § Företag som säljer ekologiska produkter som är färdigförpackade direkt till slutkonsumenter eller slutanvändare är undantagna från kravet på anmälan enligt 6 §. För att produkter ska anses vara föremål för direktförsäljning ska den ske i närvaro av näringsidkaren eller dennes försäljningspersonal och slutkonsumenten eller slutanvändaren. Med slutkonsumenter menas fysiska personer som köper sådana produkter huvudsakligen i egenskap av privatperson. Med slutanvändare menas företag som köper sådana produkter för att använda i sin yrkesmässiga verksamhet utan att sälja dem vidare.

  Undantaget från kravet på anmälan gäller inte i de fall företaget
  1. producerar eller bereder sådana produkter,

  2. förvarar sådana produkter på annat ställe än i anslutning till försäljningsplatsen,

  3. importerar sådana produkter från tredjeland, eller

  4. har lagt ut verksamhet som avses i 1, 2 eller 3 på kontrakt till tredje man. (SJVFS 2018:19).

  Så alltså: det gäller enbart färdigförpackade ekologiska produkter - som ju är märkta med producent, ekologiskt kontrollorgan och EU:s logga så det finns spårbarhet. Och försäljningen ska vara till slutanvändare eller slutkonsument, och göras direkt i närvaro av säljare och köpare alltså inte till exempel via internet. Dessutom finns tre undantag i föreskrifterna, se ovan.

  Svaret kommer från Växtregelenheten.
  Maria Kundtjänst
 • Tack för svar! Hänger dock inte med på det sista stycket.. 

  **Så alltså: det gäller enbart färdigförpackade ekologiska produkter - som ju är märkta med producent, ekologiskt kontrollorgan och EU:s logga så det finns spårbarhet.**

  Om jag inte är certifierad så kan jag ju inte märka produkterna med kontrollorgan? Och får man använda EU-ekologgan för dessa varor (om man uppfyller kraven för att få sälja ekologiska varor utan certifiering) trots att man inte är certifierad?

  Ett exempel är att odla solrosor på ekocertifierad åker. Solrosorna är inte certifierade men odlade enligt ekokrav. Ska säljas direkt till slutkonsument via självplock. Kan man då marknadsföra solrosorna som ekologiska och även använda EUekologgan för detta?
  Louise
 • Hej!

  För att få sälja solrosorna i exemplet ska odlingen vara certifierad, liksom den som ansvarar för självplocket om det är olika aktörer. Undantaget från kravet på certifiering gäller endast försäljning av andras färdigförpackade varor - till exempel en förpackning med ekologisk mjölk - direkt till slutanvändare eller slutkonsument. Och de färdigförpackade varorna ska vara märkta med producent, EUs logga och vilket ekologiskt kontrollorgan som certifierat producenten.

  Svaret kommer från Växtregelenheten.
  Lena Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.