Ekologisk fokusareal

Jag undrar vilka krav som ställs på etablering av blommande träda, insådd för pollinatörer som ekologisk fokusareal i förgröningsstödet. Jag har några skiften med mycket svag sandjord där jag planerar att så blommande träda. Risk finns att de blommande växterna torkar bort före midsommar om vi får försommartorka. Är det ändå möjligt för mig att använda skiften med denna svaga jord till blommande träda?
Sven Andersson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Sven!

  Om det blir torka kan man inte förutse nu men om det ändå blir torka och att blommande trädan försvinner får du kontakta Länsstyrelsen sen. Skiftet blir ändå träda även om det saknas växtlighet, bara att det är skött rätt (Inga buskar och sly).

  Här får du lite information om blommande träda:
  Blommande träda är mark i träda som såtts med pollen- och nektarrika växter som är attraktiva för pollinerare, andra nyttodjur och fjärilar. Växterna som sås måste finnas på vår lista över godkända växter. De godkända växterna måste vara dominerande på arealen när de är etablerade men får sås i blandning med andra växter, till exempel gräs. Växterna är etablerade när de har kommit upp så att det går att se vad det är. Växterna ska vara etablerade senast den 15 juli. Växterna får inte sås med avsikt för produktion.

  Marken ska hållas i träda till och med den 15 augusti med undantag för skiften som ska höstsås.

  På skiften som ska höstsås är det tillåtet med förberedande åtgärder och sådd av nästa års gröda från och med den 16 juli. Du får inte använda växtskyddsmedel på trädan under perioden 1 januari–15 augusti. Du får putsa trädan från och med den 1 juli om växligheten på den gynnas av det.

  Svaret kommer från länsstyrelsen.
  Lena Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.