djurhållning

Är sjvfs 2008:5 2 kap par 16 indispositiv?
Johan Barker-Åström Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Johan!

  SJVFS 2008:5 ( och efterföljande SJVFS 2019:28) har upphävts den 15 juni i år då nya djurskyddsföreskrifter och allmänna rår (SJVFS 2020:8 trädde i kraft).

  De nya reglerna, i SJVFS 2020:8, är något mer dispositiva än de tidigare som du hänvisade till. Från och med 15 juni i år gäller därför följande regler angående minimiålder för parning för en tik, och s.k. viloperiod mellan två valpkullar.

  6 kap 5 § SJVFS 2020:8

  5 § En tik får inte paras tidigare än vid 18 månaders ålder. Med parning avses såväl naturliga som artificiella metoder som kan resultera i att tiken blir dräktig.

  Om en tik får två valpkullar inom 12 månader ska tiken ges minst 12 månaders vila före nästa valpning om inte en veterinär bedömer att en kortare tid är acceptabel ur djurskyddssynpunkt.

  Allmänna råd till 6 kap. 5 §

  I bedömningen om en kortare period av vila är acceptabel bör veterinären ta hänsyn till tikens senaste kullstorlek, tikens kondition vid tidpunkt för parning och hur lång tid som har gått mellan löpen.
  Sara Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.