Djur från Ukraina som inte kontrollerats vid den svenska gränsen måste till veterinär

Om ett sällskapsdjur från Ukraina har kommit in i Sverige utan att ha kontrollerats av personal eller veterinär vid gränsen, ska djuret så fort som möjligt tas till en veterinär. Veterinären kontrollerar då djuret och den eventuella dokumentation som finns med.

Tänk på att det är viktigt att kontakta veterinären i förväg eftersom djuret inte får komma i kontakt med andra djur eller besökare på kliniken.

Det går bra att kontakta vilken veterinär som helst. Vi har inte kontaktuppgifter till alla veterinärer men här finns kontaktuppgifter till våra distriktsveterinärer.

Om det inte går att säkerställa att djuret är skyddat mot att få rabies så behöver djuret isoleras en tid. Här kan du läsa mer om detta.


Kostar ett veterinärbesök i samband med införsel av sällskapsdjur från Ukraina något?
Jordbruksverket står för besökskostnaden, eventuell id-märkning, blodprov med antikroppsanalys samt andra åtgärder som vi beslutar om.

Observera att vi inte betalar för annan veterinärbehandling samt utfärdande av pass för sällskapsdjur.
Kundtjänst (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.