Definition - växthusodling

Hej,

Jag undrar om Jordbruksverket har någon definition av växthusodling? Vad omfattas i begreppet växthusodling? Är t.ex. tunnelodling växthusodling eller är det frilandsodling eller både och?

Tack för hjälpen!

Hälsningar,
Stefan
Stefan Bengtsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej Stefan!

    Tack för att du kontaktar oss.

    Den här frågan kommer ofta upp i samband med användning av växtskyddsmedel och i de fallen är det Kemikalieinspektionen som står för definitionen. De brukar definiera växthus som ”täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd” och tunnel som ”ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp.”

    Det finns ytterligare en definition som står i EU-förordningen 1107/2009 där man menar att ett växthus är ”ett fast, slutet utrymme med ståhöjd för odling av grödor, försett med ett vanligen genomskinligt yttre skal, som möjliggör kontrollerat utbyte av material och energi med omgivningen och förhindrar utsläpp av växtskyddsmedel i miljön.”
    Maria Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.