Till senaste kommentaren

Bunden hund utomhus max. 2 timmar – per dag eller i sträck?

Hej!

Jag skulle vilja be om ett förtydligande av en bestämmelse kring skötsel av hund. Närmare bestämt gäller det hur länge man får lov att ha hunden bunden utomhus.

Det står under rubriken "Bundna hundar och hundar i bur":
"Utomhus får hundar inte vara bundna ständigt. Detta gäller även om du använder löplina. Det är inte tillåtet att låta hunden vara bunden mer än två timmar och du måste se till så att den inte skadas." Jag undrar om tiden som avses här är 2 timmar i sträck eller 2 timmar per dygn.

Jag undrar också om era bestämmelser är lag/påbud i juridisk mening, dvs. innebär det lagbrott om man inte följer bestämmelserna? (Frågar för de fall att man vill hänvisa till era bestämmelser.)

Stort tack i förväg!

Louise Otto Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Louise!

  Tack för din fråga.

  Det gäller 2 timmar per dygn.
  11 § Hundar får inte hållas bundna inomhus.
  Utomhus får hundar inte hållas i löplina permanent. Vid tillfällig uppbindning får hundar bara hållas bundna två timmar per dygn och endast på ett sådant sätt så att det inte utgör en skaderisk för hunden. Valpar under 6 månader får endast hållas bundna kortare stunder.


  Straffansvar
  22 § Den som bryter mot ett hundförbud döms för överträdelse av hundförbud till böter eller fängelse i högst ett år.

  23 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
  1. inte följer ett föreläggande eller bryter mot ett förbud som har meddelats med stöd av 8 § första stycket,
  2. inte gör anmälan enligt 14 § andra stycket eller
  3. bryter mot 21 § andra meningen.

  Den som uppsåtligen inte lämnar underrättelse enligt 17 § första stycket döms till penningböter.

  Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud får inte dömas till ansvar enligt denna lag för den gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

  Här hittar du lagen om tillsyn över hundar och katter.


  Sara Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.