Brunmarmorerad bärfis - hur hanterar jag den?

Den brunmarmorerade bärfisen är inte en reglerad skadegörare och frågor om arten hanteras därmed inte av oss på Jordbruksverket.

Har du som hobbyodlare hittat något du tror kan vara en brunmarmorerad bärfis eller har frågor om den får vi hänvisa dig till Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR). De kan hjälpa dig vidare med hur du ska hantera bärfisen.

Om du däremot är en yrkesmässig odlare kan du få rådgivning om bekämpning från vår rådgivande enhet här på Jordbruksverket. Mejla då gärna din fråga till fraga@jordbruksverket.se
Kundtjänst (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.