Bra att känna till inför SAM-ansökan 2023

Redan nu kan det vara bra att känna till en del om kommande förändringar i jordbrukarstöden 2023. Det kan till exempel vara saker som du behöver ta hänsyn till i din planering inför årets vår- och höstbruk eller åtgärder du behöver göra i tid för att kunna söka miljöersättningar nästa år.

Det som idag kallas tvärvillkor kommer att förändras och kallas grundvillkor. Vissa av dessa kan också vara bra att redan nu känna till och tänka igenom.

Här kan du läsa mer om några av förändringarna som ligger som förslag i jordbrukarstöd för åkermark, betesmark och djur samt om de nya grundvillkoren.

Nästa år, 2023, kommer jordbrukspolitiken förnyas i Sverige och resten av EU. Regeringen har skickat ett förslag till EU-kommissionen om hur de vill utforma de olika stöden och ersättningarna för åren 2023-2027. Detta förslag kommer godkännas under hösten vilket innebär att det kan bli förändringar i förslaget innan kommissionen slutligen godkänner det.

Vill du läsa om Sveriges förslag till stöd och ersättningar i den strategiska planen 2023-2027, hittar du mer information här.
Kundtjänst (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.