Frågor om blommande träda

Hej!  Hur många år får en blommande träda ligga utan att det får sås om igen, eller finns det ingen gräns där?
Är minsta åker arealen som man kan få stödet för som vanlig träda 0,1 hektar?
Hur många olika arter av blommor måste man ha?
Kan ni förklara mer om omräkningsfaktorer. Står att 1 hektar Räknas som 1,5 hektar betyder det att om jag har 10 hektar så får jag bidrag för 15 hektar?
Får jag även 15 hektar i Gårdstöd och förgröningsstöd eller är det bara i Förgröningsstödet ?
Ungefär hur mycket mer i pengar skulle jag få för blommade träda än vanlig träda om jag tex har 10 hektar i vanlig träda och sår om hela den trädan till blommande träda?
MVH Jim.

Kommentarer

 • Hej Jim!

  Hur många år får en blommande träda ligga utan att det får sås om igen, eller finns det ingen gräns där?
  Svar: En blommande träda som anmäls som EFA måste fortfarande ha kvar blommor som är godkända för den ekologiska fokusarealen på marken. Det finns inget krav på att man årligen måste så om trädan, men om blommorna försvinner går den inte längre att använda som EFA.

  Är minsta åker arealen som man kan få stödet för som vanlig träda 0,1 hektar?
  Svar: Det är samma krav på minsta skiftesstorlek som för gårdsstödet i Förgröningsstödet vilket säger att skiftena på ett block måste vara minst 0,1 ha tillsammans för att vara godkända för stöd.

  Hur många olika arter av blommor måste man ha?
  Minst en av grödorna som finns i bilaga 6 i föreskriften SJVFS 2014:41 om direktstöd ska sås in på skiftet:

  Kan ni förklara mer om omräkningsfaktorer. Står att 1 hektar Räknas som 1,5 hektar betyder det att om jag har 10 hektar så får jag bidrag för 15 hektar?
  Svar: Lantbrukare får inte utbetalt pengar per hektar ekologisk fokusareal. De lantbrukare som har krav på att ha ekologiska fokusarealer ska ha minst 5 % av åkermarken som ekologisk fokusareal. Omräkningsfaktorn gör att 1 hektar blommande träda räknas som 1,5 hektar ekologisk fokusareal.

  Får jag även 15 hektar i Gårdstöd och förgröningsstöd eller är det bara i Förgröningsstödet?
  Svar: Stödutbetalningen baseras på faktisk areal vilket för att lantbrukare inte får mer utbetalt om de har anmält blommande träda som ekologisk fokusareal.


  Ungefär hur mycket mer i pengar skulle jag få för blommade träda än vanlig träda om jag tex har 10 hektar i vanlig träda och sår om hela den trädan till blommande träda?
  Svar: Du får inte mer utbetalt för att du har blommande träda som ekologisk fokusareal. Omräkningsfaktorn gör att du behöver avsätta mindre faktisk areal till ekologisk fokusareal om du har blommande träda.

  Svaren kommer från Stödregelenheten.
  Maria Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.