Bevuxen eller svart träda?

Jag behöver ha mera träda (ekologisk fokusareal). Min lösning är då att jag får ta mark som jag plöjde i höstas och träda.
 Min fråga är hur jag gör, för jag vill gärna harva till skiftet nu i vår.
 Måste en svart träda hållas svart hela sommaren eller räcker det med att man harvar/kultiverar ett par gånger för att hålla borta växtligheten.
Eller får jag harva och så en gröda på skiftet nu i vår som jag sedan putsar eller bara plöjer ner i höst skulle det räknas som bevuxen träda?

Rickard Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Rickard!

  En träda som man anmäler som ekologisk fokusareal ska ligga som träda till och med 15 juli. Trädan ska vara svart under huvuddelen av gröddiversifieringsperioden för att den ska räknas som svartträda. Du bör bekämpa ogräs genom ex harvning eller annan mekanisk bearbetning.

  För en bevuxen träda är det ok att så in en gröda så länge grödan inte ska bli en jordbruksprodukt.

  Att så en lämplig fånggröda eller grödor som gynnar den biologiska mångfalden på åkermark i träda räknas inte som produktion och är därför tillåtet under trädesperioden. Grödor som gynnar den biologiska mångfalden kan till exempel vara vallfröblandningar med blommande örter som rödklöver, vitklöver, cikoria och honungsört.

  För ekologiska fokusarealer finns en särskild träda som heter blommande träda. Det är åkermark i träda som såtts med pollen- och nektarrika växter som är attraktiva för pollinerare, andra nyttodjur och fjärilar. Växterna som sås måste finnas på Jordbruksverkets lista över godkända växter. De godkända växterna måste vara dominerande på arealen. Vissa växter får inte sås i renbestånd, det framgår av listan vilka de är.

  Växter som får sås på blommande träda.

  Svaret kommer från länsstyrelsen.
  Birgitta Kundtjänst
 • Hej!
  Är det så att jag inte måste putsa trädan om man sår en "blommande träda" och den kan ligga i flera år om det är fleråriga sorter?
  /Conny
  Conny Rohdin
 • Hej Conny!
  Det stämmer. När man sår in grödor för att gynna den biologiska mångfalden så kommer man undan kravet på putsning av träden.
  Det är även tillåtet att ha en blommande träda i flera år. Det man måste tänka på dock, är att fortfarande sköta sin träda så att det inte blir igenväxning och dylikt.
  På den här länken kan du läsa mer om hur man kan gynna den biologiska mångfalden.

  Här kan du även läsa om ekologiska fokusarealer.

  Svaret kommer från länsstyrelsen.
  Carin Kundtjänst
 • Hej igen!
  Vad väljer jag för träda i SAM? "Bevuxen",  "Insådd för vilt" eller "Insådd för pollinatörer" eller ska jag ha en annan grödkod?
  /Conny
  Conny Rohdin
 • Hej Conny!

  Det är svårt att svara på vad du ska ha för träda. Du måste själv veta vad du vill göra. På Jordbruksverkets webbplats hittar du information om träda. Här kan du läsa om träda.

  Du kan också ringa direkt till din länsstyrelse om du behöver hjälp med hur du ska göra. Du når länsstyrelsen på telefon 0771-67 00 00. Tillhör du Västernorrland ska du istället ringa 0611-34 90 70.

  Just nu har vi utökade öppettider fram till sista ansökningsdag för frågor om SAM ansökan. Här hittar du våra utökade öppettider.

  Det här svaret kommer från länsstyrelsen.

  Sara Kundtjänst
 • hej, på grund av missförstånd med utsäde till leverantör blir det inga ärter i år och då är frågan om  jordbruks trädan ( normallt spannmål)  som legat i mer än 5 år , putsats och EJ  varit vall är godkänd för fokus areal eller måste jag först bryta den ? och sedan använda den.  Står lite oklart ... 
  Om det senare är korrekt förstår jag inte hur det kan underlätta för naturen.

  Om ingen är godkänt ,  är  fält kant det som enklast kan uppfylla kraven
  T
 • Hej

  När du klickar på blocket i karta och skifte i SAM Internet så ser du nere till vänster vilket ägoslag det aktuella blocket har.

  Är arealen klassad som ”Åkermark, permanent gräsmark” måste den redovisas som ”Svart träda” för att kunna utgöra ekologisk fokusareal. Är arealen däremot klassad som ”Åkermark” kan det redovisas som bevuxen träda med ekologisk fokusareal.

  Svaret kommer från länsstyrelsen.
  Frida Kundtjänst
 • mina gamla vallar blev inte godkända, fastän vallen slås och användes.nu ska jag plöja om dem och kantzonerna. åtagande ekologisk produktion 2015 och åtagande 2016 skyddszoner.
  Vad fyller jag i på block 1, som jag vill plöja upp att så ny vall i? Jag ser block 1 på kartan, men inga gröna linjer runt om?
  Britta Kahanpää
 • Hej Britta!

  Har du ett femårsåtagande för skyddszon, så får du inte plöja upp skyddszonen.

  Det står följande på Jordbruksverkets hemsida gällande skyddszoner:
  ”Din skyddszon ska ligga obruten på samma mark så länge åtagandet gäller. Om det uppstår skador eller om delar av skyddszonen dött ska du reparera skyddszonen så snart som det är lämpligt.

  Du ska se till att växtligheten inte skadas på skyddszonen. Du får inte jordbearbeta skyddszonen under åtagandeperioden förutom det sista året i åtagandet och då efter det datum när du får lov att bryta skyddszonen”.

  Huvudskiftet vill du plöja 2018 och så in ny vall. Där anmäler du då grödkod för vall (50 eller 49).

  Du ser inga gröna linjer runt block 1. Troligtvis har du inget skifte (i så fall 1A) på blocket. Markera därför blocket i ”Block och skifteslistan”, gå upp på ljusblå listen och klicka på ”Skifte” och därefter ”Autorita skifte på block”. Därefter klickar du på ”Ange gröda och stöd” påljusblå listen och anmäler där gröda och areal.

  Svaret kommer från länsstyrelsen.

  Catrin
 • kan jag ta gräs från en bevuxen träda ,anmäld som ekologisk fokusareal , eller går det att ändra grödkod , och i så fall till vilken .
  Leif
 • Hej Leif!

  Grödkoden kan ändras till Vall 49 eller 50 fram till och med sista ändringsdag 15:e Juni. Du kan också ansöka om dispens för att få skörda din träda, om fodret behövs på grund av den rådande torkan. Ansökan om dispens ställer du till din länsstyrelse.

  Svaret kommer från länsstyrelsen.
  Catrin

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.