Begränsning i kvävegiva

Hej!

1) Stämmer det att det inte finns någon begränsning av kvävegiva vid spridning av organiska gödselmedel, såsom det finns för fosfor (22 kg fosfor per hektar spridningsareal och år), utanför det som klassificeras som nitratkänsliga områden?

2) Max givan motsvarande 170 kg kväve i genomsnitt per hektar och år (som gäller för nitratkänsliga områden) kommer den från EUs nitratdirektiv eller fanns den redan innan i svensk lagstiftning? I så fall vilken?

Vänligen,
Emelie
Emelie Persson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Emelie!

  Här kommer svar på dina frågor:

  1) Stämmer det att det inte finns någon begränsning av kvävegiva vid spridning av organiska gödselmedel, såsom det finns för fosfor (22 kg fosfor per hektar spridningsareal och år), utanför det som klassificeras som nitratkänsliga områden?
  Svar: Ja det stämmer, begränsningen på 170 kg kväve via stallgödsel gäller bara inom nitratkänsligt område. Som du skriver finns det en begränsning på 22 kg fosfor per hektar via stallgödsel, den gäller i hela landet. I och med fosforgränsen blir det i praktiken även en begränsning av kvävetillförsel. Även för lantbruk inom nitratkänsligt område brukar det i praktiken vara 22 kg fosfor som är den begränsande faktorn för hur mycket stallgödsel du får sprida.

  2) Max givan motsvarande 170 kg kväve i genomsnitt per hektar och år (som gäller för nitratkänsliga områden) kommer den från EUs nitratdirektiv eller fanns den redan innan i svensk lagstiftning? I så fall vilken?
  Svar: Gränsen på 170 kg kväve kommer från EUs nitratdirektiv och den fanns inte i Svensk lagstiftning tidigare. I Sverige hade vi tidigare regler som begränsade djurtätheten men dessa ersattes av begränsningar i näringstillförsel via stallgödsel.

  Sara Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.