Att äga mufflon

Hej!
Jag vet att för att äga vissa ovanligare sällskapsdjur så ska man följa djurparksföreskrifterna.

Men om man tillexempel vill hålla just mufflonfår fast inte i vilthägn utan mer som sällskapsdjur, ska man som privatperson följa djurparkföreskrifterna då eller måste man följa enligt vilthägns föreskrifter? ​

Kommentarer

  • Hej Tim,

    I L80 står det i 1 kap 6§ att djur som får hållas enligt 4 och 5 §§ men som inte omfattas av 6-15 kap ska hållas i enlighet med djurparksföreskriften. Men i och med att L80 enligt 1 kap 1§ inte gäller för mufflon så faller även hänvisningen till djurparksföreskrifterna. Så det är reglerna för vilthägn som gäller.

    Det finns olika lagstiftningar som reglerar hägn och hägnat vilt, generellt sett behövs det tillstånd enligt jaktförordningen, prövning enligt miljöbalken och förprövning enligt djurskyddsförordningen. Det kan även finnas annan lagstiftning som berör ditt tänkta hägn, beroende t.ex. på vart du har tänkt att placera det. Det är länsstyrelsen i det län du har tänkt ha hägnet som prövar tillstånden och de kan således också svara på de frågor du har kring detta.

    Du kan läsa en del om hägnat vilt på vår hemsida och länsstyrelsen har sannolikt också information om detta på sin hemsida.
    Sara Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.