Återbetalning från krisreserven

Vi påbörjar nu återbetalning av krisreserven och beslutsbrev är på väg till de som är berörda. Detta ska inte förväxlas med det krisstöd som regeringen beslutat om.

Återbetalning från krisreserven
2020 års krisreserv användes inte för krisåtgärder inom EU och pengarna ska därför nu betalas tillbaka till de lantbrukare som 2021 fick ett avdrag för krisreserven. De som inte kommer med i den här utbetalningsomgången kommer få sina pengar vid ett senare tillfälle.

Krisreserven är tänkt att användas vid eventuella kriser inom jordbrukssektorn och lantbrukare i EU:s medlemsländer bidrar varje år till denna. Det brukar röra sig om mellan 1 och 3 procent av det belopp som betalas ut i stöd som överstiger 2000 euro.

Pengarna som inte använts betalas tillbaka till de lantbrukare som fick avdrag på de så kallade direktstöden året innan. Det är lantbrukare som fått gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd och stöd till unga jordbrukare som avsätter pengar till krisreserven.

Krisstöd till djurproduktion och växthusföretag
Återbetalningen från krisreserven ska inte blandas ihop med det stödpaket som Jordbruksverket tillsammans med länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att utforma. Detta krisstöd är ett riktat ekonomiskt stöd till djurproduktion och växthusföretag på grund av kriget i Ukraina och den senaste tidens stora kostnadsökningar för jordbruks och trädgårdssektorn.

Här kan du läsa mer om detta.
Kundtjänst Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.