Till senaste kommentaren

Åtagandeperiod och ersättning våtmark

Hej,
- Hur lång är åtagandet i år vid en nyanläggning av en våtmark som är helt eller delvist finansierat via stöd? Har läst både fem och tjugo år.
- Vad sker efter åtagandeperioden? Är det fritt att disponera detta utrymme för markägaren?
- Vad ligger ersättningen för en våtmark i Skåne(räknas ej som slättområde)? Hur länge är dessa ersättningsnivåer garanterade/fasta?
/Kristoffer
Kristoffer Berg Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Kristoffer!

  Miljöinvesteringen ska bevaras i 5 år och åtagandeperioden för miljöersättningen är fem år. I tidigare landsbygdsprogram har åtagandet varit 20 år (1996-2006), från och med 2007 blev åtagandet 5 år med möjlighet till att förnya sitt åtagande i upp till 20 år. Från och med 2015 är åtagandet 5 år.

  Åtagandets längd har genom åren följt de antal år våtmarken ska bevaras efter miljöinvesteringen, t o m 2014 var det 20 år och från och med 2015 är det 5 år.
  Så det stämmer att båda uppgifterna finns, hur långt åtagandet är beror på när det startade.

  (Markersättningen som du kan söka som ersättning för förlorat värde på åkermark har du möjlighet att söka i 20 år men är inte obligatorisk.)

  Väljer du att inte förnya ditt åtagande för skötsel av våtmarken (som är ett 5-årigt åtagande du måste ingå i efter att våtmarken är anlagd) när det gått ut så har du inte längre några förpliktelser gentemot oss. Däremot kan din investering falla under andra lagar så som biotopskyddet som kan komma att reglera vad du får och inte får göra.

  För miljöinvesteringen kan du få stöd för 50, 90 eller 100 procent av de utgifter som ger rätt till stöd beroende på var din våtmark eller damm är placerad och vilken effekt de förväntas få. För att få 100 procent måste våtmarken eller dammen vara placerad i ett nitratkänsligt område.

  Ersättningen för skötsel är 4000 kr/ha och om investeringen ligger på åkermark kan du få markersättningen på 1000 kr/ha. Det finns en högre markersättning om man befinner sig inom ett specifikt område, se karta
  .

  Tanken är att ersättningarna ska vara åtagandeperiod-styrt och inte ändras utanför dessa, men det beror på hur mycket pengar som finns kvar. Om de tar slut för snabbt kan man behöva sänka eller ta bort ersättningen i förtid. Det kan också gå åt andra hållet, om det exempelvis är dåligt tryck på sökningarna så kan man behöva höja ersättningen mitt i perioden.

  Lena Kundtjänst
 • Hej,

  Helt super - stort tack för snabbt och utförligt svar.

  /Kristoffer
  Kristoffer Berg
 • Hej, en följdfråga, kan man söka miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar varje år eller är det en gång per 5-årigt åtagande?
  Kristina Mårtensson
 • Hej Kristina!

  Du söker stödet årsvis under din åtagandeperiod.
  Frida Kundtjänst
 • Så man kan alltså få 4000 kr/år i fem år?

  Kristina Mårtensson
 • Hej Kristina!

  Ersättningen är 4 000 kronor per hektar.

  Till det kommer eventuell markersättning. Markersättningen är 1 000 kronor per hektar. I Götalands södra slättbygder är markersättningen 3 000 kronor per hektar.


  Birgitta
 • Hej, ursäkta att jag frågar igen men för tydlighets skull, kan man alltså få 4000 kr/ha varje år i åtagandeperioden? Alltså 4 000 kr/ha gånger 5 år?
  Kristina Mårtensson
 • Hej Kristina!

  Ja, du ansöker om utbetalning varje år för stödet.
  Lena

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.