Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Åtagande för vallodling

Åtagande för vallodling:

I enlighet med föreskrifterna är storleken på åtagandet för vallodling den areal lantbrukaren har sökt utbetalning för det första året.

Nu har jag upptäckt att Jordbruksverket ändrar den areal för ansökt åtagande om det föreligger något skötselfel något av de kommande åren.

En lantbrukare söker exempelvis 50 hektar första året och får då ett åtagande motsvarande den areal som han söker utbetalning för detta år, i enlighet med föreskrifterna.

Andra eller tredje året noterar Jordbruksverket att liggetiden 3 år för en vall inte har uppfyllts, låt säga för 5 hektar. Då ändras åtagandet till 45 hektar istället för 50 hektar men detta meddelas inte Jordbrukaren förrän år 5 eftersom Jordbruksverket är långsamma.

Om lantbrukaren då skulle söka för mer än 54 hektar så utökas åtagandet utan att jordbrukaren kan ha kännedom om detta eftersom detta meddelas först det femte åtagandeåret. Detta innebär att lantbrukaren i god tro exempelvis kan söka för 42 hektar och uppfyller då inte det femåriga åtagandet eller det åttaåriga åtangandet som det nu blivit, utan att veta om detta eftersom han förlitat sig på att det är den ansökta arealen första året som gäller för åtagandet eftersom det står så i Jordbruksverket föreskrift.

Här finns anledning till förtydligande eftersom nuvarande tillämpning förefaller ohemul.

 


Sören Gunnarsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Sören!

  Tack för din fråga.
  Den hantering du beskriver stämmer inte med hur regelverket ska fungera. För att det ska bli en utökning av åtagandet ska lantbrukaren ha gjort två saker, dels ha sökt utbetalning för mer än 120% av det ursprungliga åtagandet och dels ha begärt en utökning.

  Detsamma gäller om åtagandet ska minskas: lantbrukaren själv ha begärt det. Om det finns fel vid en kontroll så påverkar det utbetalningen så att den minskas men utan att åtagandet påverkas. Det kan vara så i dessa fall.

  Om det finns några specifika lantbrukare som har fått beslut som de upplever är felaktiga bör de kontakta sin länsstyrelse för att få frågan utredd.

  Svaret kommer från Miljöersättningsenheten.
  Maria Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.