Har du fått en faktura gällande årsavgift för anläggning?

Från 2021 tar vi ut en avgift för de platser där djur och/eller avelsmaterial är registrerade. Dessa platser kallar vi idag för anläggningar oavsett om det är ett stall, bete, hönshus eller annan plats där djur eller avelsmaterial hålls.

Tidigare har platser med nötkreatur, får, getter, grisar och fjäderfän varit registrerade utan avgift. Nu ska alla platser med djur eller avelsmaterial vara registrerade som anläggning och fler arter har krav på registrering.

Avgiften är 50 kronor per anläggning och år. Avgifter för 2021 började faktureras i början av 2022. Avgiften kommer som en del i arbetet med nya djurhälsoförordningen (AHL)

Se eller ändra uppgifter om din anläggning/plats
Har du en anläggning med djur och/eller avelsmaterial registrerad idag som du inte ska använda eller om du vill justera några uppgifter i registret, gör du det i e-tjänsten Registrera och ändra anläggning för djur och avelsmaterial samt registrera hästar
Kundtjänst (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.