Till senaste kommentaren

Användning av livsmedelsmärkningar på djurfoder?

Hej! Kan man använda sig av märkningar som "Från Sverige" eller "Krav" (till exempel) på djurfoder eller gäller sådana märkningar endast för livsmedel som är avsedda för människor?

Kommentarer

  • Hej Molly!

    Det är olika lagstiftningar som gäller för märkning av foder respektive livsmedel.

    När det gäller märkning av foder finns det reglerat vilka uppgifter som ska finnas med i märkningen beroende på fodertyp. Märkningen får inte vara vilseledande och alla uppgifter måste kunna styrkas vetenskapligt. Det finns en särskild lagstiftning kring ekologiskt foder. KRAV-märket kan användas vid märkning av foder om det uppfyller KRAV:s regelverk.

    Du kan läsa mer om märkning av foder på den här sidan på Jordbruksverkets webbplats. Till höger hittar du ytterligare information med länkar till KRAV bland annat.
    Lena Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.