Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Användning av färsk hästgödsel i odlingsbäddar

Vi har tänkt att undvika plöjning i vår lerjord och i stället bygga upp odlingsbäddar enligt en modell som används inom permakultur och täckodling. Min fråga är: får jag i dessa bäddar använda hästgödsel (m/halm) från ligghallen från föregående vintersäsong och även lägga lager med kasserat hösilage? Topplagret blir vanlig matjord.  

Platsen där dessa bäddar är tänkt placeras kommer det inom 3 år placeras ett växthus på, därför ser vi detta som ett led i jordförbättring.

Vår gård är i övrigt KRAV, men just denna ytan har vi inte stöd eller ngn produktion på i dagsläget. Det är till egen konsumption och övning (vi är rätt nya som månskensbönder).

Det finns inte vattenförande diken i närheten, inte heller avrinning till ngn brunn.

Guri Törnstrand Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Guri!

  Det är kommunen som har tillsyn på lantbruk så jag rekommenderar att du i första hand vänder dig till miljöförvaltningen på kommunen med din fråga.
  Maria Kundtjänst
 • Hej,

  Det var ett misstag av mig att jag inte skrev direkt att jag redan varit i kontakt med kommunen - men handläggaren jag pratade med där kunde inte svara och rekommenderade mig faktist att ta kontakt med er som ju är ägare till regelverket. Kommunens inspektörer säkrar efterlevnad av regelverk från JBV, så förklarar hon det. Hon kunde inte svara på om det var ok att använda hösilaget så heller.  

  Deras inställning gällande färskgödsel på mark är att man inte får använda marken som lagringsyta, vilket jag redan var medveten om och fick hjälp med i höstas. Detta blir ju inte lagring, utan jag ska sprida gödseln i odlingsbäddarna som del av flera lager.

  Jag hittade lite information i en gammal länk: http://www.vaxteko.nu/html/sll/slu/forsoksresul_fritidsodl/FFF04/FFF04C.HTM där det står att det är viktigt att gödseln får markkontakt för att unvika näringsläckage, och om vi nu har harvat och sedan myllar ned gödseln samt täcker med jord borde det räknas som goda åtgärder för att hindra näringsläckage.

  Jag har även kikat på en del kommuners information om spridning av gödsel (även om detta inte riktigt faller under det) samt information på www.greppa.nu, och på Eskilstunas egen hemsida står det:att man får sprida gödsel i växande gröda under denna tiden, så då måste jag dra slutsatsen att det är ok.
  Guri Törnstrand
 • Hej Guri!

  Det är i grunden inget som hindrar att man använder hästgödsel (färsk eller brunnen) eller ensilage som gödningsmedel/jordförbättringsmedel.
  Däremot finns det reglerat hur mycket fosfor (P) som får tillföras via organiska gödselmedel och även viss reglering kring när och hur spridningen får göras. Tillförseln av fosfor får inte överstiga 22 kg P/ha som ett genomsnitt av en femårsperiod, vilket betyder att ett enskilt år kan givan vara högre under förutsättning att den är lägre andra år, eller att ett enskilt fält får högre giva under förutsättning att andra fält får lägre giva.

  Under hösten (efter 1 augusti) är det endast tillåtet att sprida gödsel i en växande gröda eller inför höstsådd (inom nitratkänsliga områden). Syftet med dessa regler är att motverka näringsläckage som kan uppstå om för mycket gödsel (näring) tillförs för grödans behov, eller att det inte finns någon gröda som tar upp näringen från gödseln. Mer beskrivning kring reglerna finns på vår webbplats.

  I slutändan är det tillsynsmyndigheten (kommunen) som gör bedömningen av enskilda verksamheters hantering av gödsel är i enlighet med de lagkrav som finns, eller förelägga om åtgärder. Vi (Jordbruksverket) kan inte göra någon bedömning i ett enskilt ärende som detta och uttala oss om ifall just din gödselhantering/spridning är enligt lagkraven eller inte.
  Catrin Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.