Produktgaranti och Allmänna garantivillkor

Inrego lämnar 1 års produktgaranti på all begagnad hårdvara om inget annat anges. Garantin innebär att vi inom garantitiden reparerar produkten om den mot förmodan går sönder, förutsatt att skadan inte orsakats av handhavandefel så som oaktsam hantering av produkt.Kan vi inte åtgärda problemet byter vi kostnadsfritt ut produkten mot en likvärdig enhet.

Vi garanterar minst 70% batterihälsa på alla våra enheter med en garantitid på 3 månader (undantag på mobiltelefoner i Klass 1 som vi garanterar minst 80% batterihälsa). Vid köp av nytt batteri som antingen levereras separat eller monterad i enheten gäller 6 månaders batterigaranti.

Vid garantiärenden kontakta vår Service & Supportavdelning på support@inrego.se
Jakob Avdelningschef Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.