Vad kan jag bygga utan att behöva söka bygglov eller anmäla?

När du ska bygga behöver du oftast ansöka om bygglov men du kan få bygga vissa saker utan att behöva ansöka om bygglov eller anmäla det till kommunen.


Uteplats
Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.
Klicka här för mer information om uteplats på boverkets hemsida. 


Skärmtak
Du får också utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter.
Klicka här för mer information om skärmtak på boverkets hemsida. 


Friggebod
I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar.
Klicka här för att läsa mer om vilka regler som gäller kring friggebodar på boverkets hemsida. 


Fasadändringar
Du får utan bygglov måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial. Men du får inte ändra byggnadens eller områdets karaktär mycket för då krävs bygglov. Bygglovsavdelningen kan svara på om det du vill göra kräver bygglov och du hittar kontaktuppgifter nedan.Om du är osäker kring ditt projekt så kontakta alltid en bygglovshandläggare innan du börjar med projektet. 

Härnösands kommun Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.