Stadsbussar

Hej, när ska ni som kommun ställa krav på Din Tur att det ska finnas bussar som passar för barnen som går i skola. Eller är det tänkt att de som bor på fastlandet, tex Haga osv ska gå till Wendela när de börjar 08? Är det bara dom på linje 24 som har ynnesten att kunna ta bussen till skolan i vår stad? Ni gjorde förra året en översyn av busslinjerna, verkar inte gått speciellt bra.

Fortsättningsvis finns (fanns åtminstone) ett busskort för vuxna för 50kr/mån där man kunde åka buss till arbetet. Samma där, fanns aldrig någon busstid som passade. De skattepengarna ni plöjde ner i det projektet är alltså helt bortblåsta och helt värdelösa för alla utom de som bor efter linje 24 som tidigare nämts.

Kommentarer

 • Hej,

  När det gäller planering av busstrafiken i vår kommun så ligger ansvaret i första hand på kommunen och inte på Kollektivtrafikmyndigheten (DinTur). Vår tätortstrafik består idag av tre stycken genomgående linjer och körs med ett begränsat antal fordon. Detta upplägg innebär att turtätheten är varierande mellan olika linjer samt att reserelationerna mellan olika stadsdelar i centrum inte i alla lägen är helt optimala vilket är omöjligt att uppnå med befintliga resurser. Med fler bussar så skulle upplägget kunna se annorlunda ut, men samtidigt är det också en kostnadsfråga. Den översyn (linjenätsanalys) som genomfördes 2018 visade också på hur trafikupplägget skulle kunna göras annorlunda med ökade resurser som fler bussar med fler avgångar. På så sätt skulle då också övergångsmöjligheter i centrum kunna förbättras så att restiden mellan fler bostadsområden kunde förkortas. Tyvärr finns det idag inga beslut om att utöka trafiken i enlighet med olika förslag i den genomförda linjenätsanalysen.

  När det gäller resande från Hagaområdet till Wendela Hellmanskolan så finns det ändå ett bra alternativ med att åka med linje 520 från Södra vägen klockan 07:30 och sedan byta till buss linje 24 i centrum med avgång klockan 07:41 och med ankomst till skolan klockan 07:44. När det gäller hemresor så finns det flera alternativ eftersom sluttiderna oftast är lite olika för olika dagar där byten kan ske mellan linje 24 och linje 39 eller linje 58.

  Med vänliga hälsningar


  Maria Aldén Kommunvägledare
 • hej.
  Fortfarande ingen ändring kring bussarna. Barnen som bor kring haga området bör också få tillgång till att åka buss till skolan. Busskort har delats ut till alla barn i länet och man vill att trafiken kring skolan ska minska/också att åka kollektivt är bättre för miljön. Men ändå sker ingen tids ändring. Det som skulle behövas är 10 minuters ändring för att fler Barn och även vuxna ska kunna ta stadsbuss till och från skola. Så en extra kostnad kan jag inte se att det skulle behövas då det bara skulle behöva ske en ändring av tiden med 10 minuter.
  Detta kan inte vara helt omöjligt att se över, för att skapa trygghet för våra barn Till och från skolan, och för att vi tillsammans ska värna om miljön istället för att ta 20 bilar till skolan varje morgon.
  /maria
 • Hej Maria,

  Jag har tagit din fråga vidare och återkommer så snart jag har fått svar.

  Med vänliga hälsningar
  Maria Aldén Kommunvägledare
 • Hej igen, er lösning enligt:

  När det gäller resande från Hagaområdet till Wendela Hellmanskolan så finns det ändå ett bra alternativ med att åka med linje 520 från Södra vägen klockan 07:30 och sedan byta till buss linje 24 i centrum med avgång klockan 07:41 och med ankomst till skolan klockan 07:44. När det gäller hemresor så finns det flera alternativ eftersom sluttiderna oftast är lite olika för olika dagar där byten kan ske mellan linje 24 och linje 39 eller linje 58.

  Den hade varit jättebra, om det var så att linje 530 stannade vid E4an på södra vägen, vilket inte är fallet. Så vi får fortsätta köra bil var eviga dag trots att ni plöjt ner miljoner i samarbetet med dintur, men inte har ett dugg att säga till om, utan stora delar av vår stads stadsbuss-trafik är totalt meningslös. Man undrar lite hur det kan komma sig att linje 24, som tidigare hade 2 bussar, nu har 3(!!) ? Ja just, nu kom jag på det helt själv. Det är för att det är den enda linje som kan användas av våra innevånare och därför har den sträckningens popularitet ökat. Undra om samma sak skulle hända om man gav resten samma tillgänglighet på busstider så det passade våra liv?

  Vad tror ni på kommunen?
 • test - ta bort, ville bara se varför mitt förra inlägg inte visas.
 • Hej,

  När vi får en fråga i kundforum så gör vi först en bedömning om frågan är av allmänt intresse och om den är det så publicerar vi den i forumet. Det är först då du kan se ditt inlägg.
  Skulle frågan till exempel innehålla personuppgifter så publicerar vi inte frågan offentligt utan vi skickar ett svar direkt till hen.

  Med vänliga hälsningar
  Maria Aldén Kommunvägledare
 • Hej,

  Nu har vi fått svar från Trafikenheten;

  "Tyvärr är det så att upplägget av trafiken i vår tätortstrafik är ett komplicerat system där minsta ändring kan få stora konsekvenser för hela övriga trafikupplägget.
  Eftersom det bara är en och samma buss som trafikerar linjen (linje 39) under hela dagen, så skulle tiden behöva justeras med 10 minuter redan från första turen och sedan vara så under resten av förmiddagen. Detta skulle få stora konsekvenser för övriga linjer och övergångsmöjligheterna i centrum skulle försämras för samtliga linjer vilket inte är godtagbart.
  Det går tyvärr inte heller bara att ändra den aktuella avgångstiden vid ett specifikt tillfälle utan att medför stora förändringar i övrigt och att sätta in en extra specifik buss just på morgonen för att tillgodose behovet är tyvärr heller inte ekonomiskt försvarbart då kostnaden för en sådan åtgärd handlar om cirka 250.000 kr/år.

  Däremot så har vi sett över möjligheten att kunna få nyttja den skolbuss som kommer från Ytterfälle området på morgonen och som trafikerar både Solenskolan och Wendela Hellman skolan. Där kan påstigning ske klockan 07:40 på hållplatsen efter Södra Vägen som ligger i direkt anslutning till gångvägen som går under E4 vid korsningen med Olof Högbergsgatan. Gångavståndet från Haga området är då cirka 500-600 m i snitt, vilket är helt acceptabelt gångavstånd till en hållplats. Eftersom skolbussen även trafikerar från Wendela Hellman skolan på eftermiddagen så finns också alternativet att även då åka med skolbussen om man inte väljer ordinarie kollektivtrafik. Avgångstiderna från skolan på eftermiddagen är klockan 14.15 och 15:40."

  Med vänliga hälsningar
  Maria Aldén Kommunvägledare
 • Ni missade att svara på själva kärnfrågorna i inlägget.
 • Och den skolbussen på morgonen som nämns, är inte linje 530 antar jag? Utan vilken linje? Går den även direkt till Wendela utan byte till annan buss?
 • Hej,

  Nej precis, det inte är linje 530 utan en skolbuss. Från och med vecka 45 så skall det fungera att kliva på där efter Södra Vägen och bussen går då direkt till Wendela Hellmanskolan utan bussbyte.

  Om du känner att du inte fått svar på dina frågor går det bra att kontakta Ulf Andersson som är chef på Trafikavdelningen på telefonnummer 0611-34 80 00 och växeln kopplar då igenom dig.

  Med vänliga hälsningar
  Maria Aldén Kommunvägledare
 • Hej, suveränt!

  En kompletterande fråga bara, det finns ingen möjlighet för skolbussen att köra upp bussvägen så barnen på hagaområdet kan stiga på vid busshållplatsen uppe på haga? Alternativt köra upp och plocka upp barnen vid busshållplatsen vid den blå cirkeln och sen vända och köra ner igen?  Med vänliga hälsningar

 • Hej,

  Tyvärr finns det ingen möjlighet för aktuell skolbuss att köra upp på Hagagatan och sedan vidare mot Solenskolan, dels för att bussen då skulle hamna på fel sida på Vårstagatan vid Solenskolan och dels för att den här möjligheten att åka med denna skolbuss enbart vänder sig till högstadieelever. Gångavståndet till Södra Vägen för dessa elever är i snitt ca 500 m och det anses i normala trafikplaneringar som fullt rimligt och acceptabelt.

  Med vänliga hälsningar


  Maria Aldén Kommunvägledare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.