Problem med fåglar?

Under våren kan fåglar vara ett problem under häckningsperioden, dessa problem försvinner dock sen när ungarna lärt sig flyga. När måsarna har ungar kan de till exempel anfalla förbipasserande. Duvor och andra fåglar kan bygga bo på balkonger, fönsternischer, och liknande vilket kan skapa problem med nedsmutsning. Måsar bygger ofta bon på tak vilket medför att de kan skrika och skräna på nätterna.

Så här kan du förebygga problem
  • Mata inte fåglarna
  • Man kan göra det svårare för fåglar att bygga bo till exempel genom att sätta upp nät eller montera så kallade trådpiggar på ställen där fåglarna gärna sitter.

Om du har långvariga problem med fåglar
Det är fastighetsägaren som har ansvar för att lösa problemet med störande fåglar. Du ska skapa en omgivning som inte i onödan lockar till sig fåglar och skadedjur.

Som fastighetsägare kan du vända dig till företag som arbetar med skadedjursbekämpning för att få hjälp med föreslagna åtgärder.
  • Håll gårdar och gröna ytor rena från pinnar och kvistar
  • Var noggrann med avfallshantering. Det betyder stängda soptunnor, komposter, papperskorgar med lock och regelbunden städning av platser där matrester kan förekomma.
  • De boende ska vara informerade om att matning av småfåglar kan leda till att större fåglar som måsar och kråkor lockas dit.
  • Ta bort fågelbon från tak och hängrännor
  • Uppsättning av nät, piggar, plåtar eller andra lösningar som förhindrar att fåglarna bygger bo och häckar på fastigheten vid öppningar intill exempelvis tak och skorstenar.

Avskjutning vid svårare fall
Om du som fastighetsägare vidtagit åtgärder och det inte hjälper kan du mot avgift få hjälp med avskjutning av skytt som har polisens tillstånd att avlossa skott i tätbebyggda områden.

Det är inte effektivt eller långsiktigt att skjuta av fåglarna då nya snart flyttar in så länge den gynnsamma omgivningen finns kvar. Det är bättre att försvåra för fåglarna att häcka. Vid flera misslyckade försök att bygga bon och föda upp ungar kommer fåglarna självmant söka sig bort.

Klicka här för mer information om olika fågelungar på Naturvårdsverkets hemsida. ​​​

Härnösands kommun (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.