Hjälp för att bekämpa invasiva växter som lupiner!Allmänheten uppmanas att hålla de här växterna borta från sina trädgårdar och även att anmäla om de växer på allmän mark. Exempel på invasiva växter är blomsterlupin och jätteloka men även till exempel jättebalsamin och parkslide.

– Lägg växtdelarna, även roten, i väl förslutna påsar och lägg dem som brännbart avfall i din soptunna. Har du större mängder kan du komma till Härnösands Kretsloppspark eller Älands återvinningsanläggning och slänga dem i containern för brännbart, säger Irene Hedlund, affärsområdeschef Återvinning på HEMAB.

Klicka här för att läsa Naturvårdsverkets broschyr om hur du stoppar invasiva växter i och från din trädgård. 

Nytt projekt med Naturvårdsverket där du kan få bidrag till att bekämpa invasiva växter, framförallt lupiner.
I projektet som nu startar bidrar Naturvårdsverket med 50 procent av kostnaderna, maximalt drygt 190 000 kronor. Det är ett så kallat LONA-bidrag till lokala naturvårdssatsningar. Invasiva arter på kommunal natur-, park- och gatumark inventeras och det ska göras en extra slåtter på de kommunala gator och vägar där det växer lupiner.

− Slåttern ska göras på försommaren för att stoppa fröspridningen, säger Helene Lager.

Privata fastighetsägare som har invasiva växter på sin tomt kommer att uppmärksammas på det med hjälp av informationsmaterial i brevlådan.
Härnösands kommun (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.