Halka och sandning!

På kommunens gator och gång/cykelstråk är det kommunens entreprenör Svevia som sköter halkbekämpningen.

På trottoarer och gångvägar utanför privata fastigheter är det fastighetsägaren som ska sköta halkbekämpning samt sandupptagning.

Information gällande fastigheter som ligger i anslutning till trottoarer/gångbanor som snöröjs av kommunen.
  • Att snarast sanda trottoaren/gångbanan vid halka eller vidta andra åtgärder som motverkar halka
  • Att omedelbart röja undan snö eller is som till exempel har fallit eller skottats ner från taket
  • Att sopa upp och forsla bort sand från trottoaren/gångbanan
Utlämning av sandningssand till privata fastighetsägare. 
Privata fastighetsägare i Härnösands kommun kan utan kostnad hämta totalt max 200 liter sandningssand per år.
När: från vecka 45 till vecka 16 kan sand hämtas ut den första och tredje tisdagen varje månad mellan kl 07.00- 18.00
Plats: Svevias depå Cisternvägen

Klicka här för mer information om sandning, snöröjning och drift/underhåll av gator och vägar. 
Härnösands kommun Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.