Vi svarar på dina frågor

  • Hanna Kommunikatör
  • Hannah Projektassistent
  • Jane Företag
  • Josefin Verksamhetsområde Hav och Natur
  • Kristina Utbildning
  • Stefan Ansvarig kommunsamarbeten
  • Therese Kommunikatör