Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Uppdateringar i Grön Flagg-verktyget

Vi gör löpande uppdateringar i Grön Flagg-verktyget för att göra det enklare att arbeta med Grön Flagg och tydligare vad arbetet leder till. Här kan du följa med i allt som händer.

Uppdateringar gjorda 2020-02-18

Referens tillagt bland fakturauppgifterna. Alla fakturor till kommunala skolor och förskolor måste innehålla en referens enligt en ny lag. Därför finns nu ett fält för att ange referens för faktura. Fältet fylls i under Skolans/Förskolans uppgifter på sidan Vår skola/Vår förskola.

Kontaktperson kan anges. För att underlätta i kontakten med oss kan ni nu ange vem som är kontaktperson för Grön Flagg på er skola eller förskola. Den användare som ni vill ska vara ansvarig går in på sidan Vår skola/Vår förskola och väljer att redigera sina uppgifter. Där kan man klicka i en ruta för att ange att man är kontaktperson.

Eget konto för rektorer
För alla nya skolor och förskolor som blir medlemmar i Grön Flagg skapas ett inlogg till rektorn för verksamheten. Bjud gärna in er rektor som användare ifall ni inte redan gjort det.

Telefon och webbadress tas bort
I och med denna uppdatering sparar vi inte längre telefonnummer och webbadress till verksamheter i Grön Flagg.

Uppdateringar gjorda 2019-05-15

Genomförande och utvärderingen nu på tidslinjen.
För att det ska bli tydligare och enklare att berätta om ert arbete har vi nu lagt till stegen Genomförande och Utvärderingen på tidslinjen. På så sätt följer också verktyget bättre Grön Flaggs sex steg.

Under steget Genomförande berättar ni om de aktiviteter ni gör under resan. Under Utvärderingen svarar ni på sex frågor om hållbar utveckling, delaktighet & inflytande och handlingskraft. Svaren i utvärderingen ligger sedan till grund när ni ansöker om er Grön Flagg-certifiering.

OBS! För er som redan har en godkänd plan
Då har det som ni skrivit i er utvärdering flyttat in under steget Genomförande på tidslinjen. För er tillkommer ingen ytterligare utvärdering. Ni arbetar vidare på samma sätt tills ni startar en ny resa. Här kan ni se vart ert arbetet har flyttat i verktyget  »

Instruktionsfilm för Grön Flagg-arbete i verktyget. För att tydliggöra hur en resa går till i vårt digitala verktyg finns nu en instruktionsfilm.

Titta på instruktionsfilmen här »
 
Uppdateringar gjorda 2019-04-10

Problem med att exportera ut certifikatet är åtgärdat - nu är det fint igen!

Uppdateringar gjorda 2019-03-26

Möjlighet att jobba med alla tre utvecklingsområden samtidigt i en plan. Alla tre utvecklingsområden i en plan kan nu redigeras samtidigt. De kan också sparas utan att all information är ifylld. För att skicka in planen måste alla frågor vara besvarade samt att ett tema ska väljas till varje utvecklingsområde.

Uppdateringar gjorda 2019-03-13

Grön Flagg-rådet är nu första steget i er resa. Innan ni har fyllt i information om ert Grön Flagg-råd kan ni inte gå vidare och skriva er plan.

Har ni redan börjat skriva er plan men inte fyllt i Grön Flagg-rådet än? 
Då kommer ni inte kunnat skriva klart planen förrän ni har fyllt i Grön Flagg-rådet. Men även om ni inte kommer åt planen direkt så finns allt sparat. Det dyker upp igen när ni fyllt i och sparat information om Grön Flagg-rådet.

Möjlighet att skriva ut planen. Efter önskemål finns kan ni nu spara er färdiga plan som pdf och skriva ut den. Klicka på knappen som finns i rutan under rubriken "Kör igång".

Inspirera och inspireras av andra Grön Flaggare! På vårt härliga inspirationstorg kan ni se exempel på hur andra arbetar med Grön Flagg. I steg sex i Grön Flagg-resan, som handlar om att fira och sprida ert arbete, finns också möjlighet att dela med sig av ert arbete på Inspirationstorget.
Till Inspirationstorget »

Uppdateringar gjorda 2019-02-19

Tydligare plan. För att lyfta fram de viktigaste delarna i ett Grön Flagg-arbete består en plan nu av frågor om vad, varför, hur, delaktighet och inflytande samt hållbar utveckling. För tips inför planeringen, kolla gärna in vår planeringsguide inne i Grön Flagg-verktyget. Till planeringsguiden »

Vi har också ändrat så att texten från planen inte automatiskt följer med till utvärderingen.

Utvärdering av arbetet.
Reflektion är viktigt. Därför avslutas ert arbete med frågor om kopplingen till hållbar utveckling och vilka viktiga lärdomar ni tar med er inför kommande Grön Flagg-resor. Er utvärdering blir också er ansökan om att bli en certifierad Grön Flagg-verksamhet. Läs mer om de sex stegen i Grön Flagg »

Certifikat istället för diplom. Grön Flagg är en certifiering som visar att ni är en skola eller förskola som arbetar med lärande för hållbar utveckling. Därför får godkända Grön Flagg-verksamheter nu ett certifikat istället för ett diplom.

Faktura-adress istället för besöksadress. Från 1 januari 2019 infördes en medlemsavgift för Grön Flagg. För verksamheter som då redan var med börjar avgiften gälla från 2020. På sidan Vår skola/Vår förskola ska nu faktura-adress fyllas i istället för besöksadress.

Möjlighet att ladda upp större bilder
. Det går nu att ladda upp bilder som är upp till 5 MB. Vi har också åtgärdat ett problem där stående bilder blev liggande vid uppladdning från mobilen.

År och datum borttaget från utvecklingsområden. 
Håll Sverige Rent Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Angående bilder. Vi har stött på problem vid uppladdning av bilder, vi fotar med mobil och med kamera men när vi ska ladda upp går det inte utan vi får ett meddelande om att bilden är för stor. Har inte ni komprimeringsverktyg inbyggt i uppladdaren, typ Facebook? Här på vår förskola har endast en pedagog kunskap att redigera bilder och den pedagogen kan inte undvaras för att göra om alla avdelningars bilder. Hur kan man göra då? om ni inte har komprimeringsverktyg.
    Katarina Sandelin
  • Hej Katarina!

    Det var tråkigt att höra att det strular med bilduppladdningen. Gränsen för hur stora bilderna kan vara som laddas upp är 5 MB, så bilder tagna med en mobil borde inte vara några problem. Kanske beror felet på något annat?

    Mejla gärna en av bilderna och namnet på er skola eller förskola till gronflagg@hsr.se så tittar vi vidare på problemet.
    Hanna Kommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.