Sopkärl vid parkeringsfickor

Hej
Är det inte dags att återinföra sopkärl vid våra parkeringsfickor utmed allmänna vägar. Kolla hur det ser ut vid parkeringsfickorna idag. Är det en ekonomisk eller en miljöfråga?
Sten Duvhök Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Sten!

  Tack för din fråga! Vi har ingen statistik på om sopkärlen vid parkeringsfickor har minskat eller ökat och vad det i så fall beror på. Det kan säkert vara olika beroende på om Trafikverket eller kommunen ansvarar för vägen.

  Däremot jobbar vi just nu i ett projekt tillsammans med Trafikverket där vi tittar på olika metoder för att minska nedskräpningen längs vägar och vid rastplatser. En av delarna i projektet är att se hur sopkärl påverkar nedskräpningen.

  Hanna Kommunikatör
 • Tack för svaret.
  Det är ju tråkigt att ni saknar statistik på om sopkärlen har minskat längs våra allmänna vägar. Lyft då på häcken och kolla själva. Trafikverket vet också att sopkärlen togs bort på 70- och 80-talet. Jag vet som gammal "vägverkare"också varför sopkärlen togs bort.
  Tycker ni att det är enklare och billigare att plocka sopor längs hela parkeringfickan än att ha det samlat i ett sopkärl?
  Jag får väl kontrollera vilka som sponsrar er och tala om för  dem att sponsorpengarna inte förvaltas effektivt.
  Sten Duvhök
 • Hej igen Sten!

  Absolut, det är mycket enklare och billigare att ta hand om skräp som samlats i ett sopkärl än att plocka upp det för hand. Vi vill förstås helst att man aldrig ska behöva plocka skräp utan att det istället hamnar rätt på en gång - i återvinningen eller i ett sopkärl. Håll Sverige Rent arbetar förebyggande med just det. Att städa är kommunens och/eller Trafikverkets ansvar.

  Projektet vi har med Trafikverket har precis startat upp, så just trafiknära nedskräpning har vi inte haft finansiering att arbeta med tidigare. Vi är väldigt glada över att kunna göra det nu eftersom många uppfattar det som ett stort problem.

  Hanna Kommunikatör
 • Hur långt har projektet med trafiknära nedskräpning kommit? Ingen av de p-platser som finns efter den nybyggda genomfartsvägen på min mark har försetts med sopkärl och Trafikverket säger att de inte behöver rensa vägrenen annat än när vägområdet ger ett oestetiskt och ovårdat intryck - vilket ju är oerhört svårbedömbart. P-platserna används frekvent av lastbilschaufförer och den senaste städningen av Trafikverket gjordes i juli. Kommunen har informerat att all städning är Trafikverkets ansvar och jag tvingas själv att städa i skogen nedanför vägområdet.
  Anna Katarina Bergsten
 • Hej Anna Katarina!

  Ledsen att svaret dröjt. Just nu genomförs ett pilotprojekt på två rastplatser längs E4:an för att undersöka hur det kan bli lättare för bilisterna att slänga skräpet rätt. Här kan du läsa mer om pilotprojektet »

  Angående ansvaret för renhållning av allmänna vägar så regleras det i Väglagen, och där formuleras det så här:

  Drift av väg 26 §

  Väg ska hållas i ett för samfärdseln tillfredsställande skick genom underhåll, reparation och andra åtgärder.

  Genom renhållning ska vägområdet hållas i ett sådant skick att olägenheter för människors hälsa förebyggs eller avhjälps och så att skäliga trevnadshänsyn blir tillgodosedda. Detsamma gäller i fråga om mark till en bredd av 25 meter intill parkeringsplats eller rastplats som är väganordning, i den mån allmänheten har tillträde till marken. Inom områden med detaljplan gäller detta stycke endast områden för motorväg eller motortrafikled.
  Ytterligare krav i fråga om renhållning inom områden där detta stycke gäller får inte ställas med stöd av miljöbalken.

  Alltså blir det då, precis som du skriver, en bedömningsfråga. Vi vill förstås att lagstiftningen ska vara tydlig och arbetar för det. Just nu kan jag dock inte ge dig något bättre råd än att fortsätta påpeka problemet för Trafikverket.


  Hanna Kommunikatör
 • Hej Hanna
  Jag anser att det bör ligga i "Håll Sverige rent":s intresse att hjälpa enskilda trafikanters och markägares krav och att påpeka för Trafikverket att det är deras miljöansvar med renhållningen i anslutning till väganordningar på allmän väg (rastplatser och parkeringsfickor mm). På 80-talet avvecklade man papperspellarna längs det allmänna vägnätet. Ställ tillbaka dem igen.
  Det blir större tyngd om Håll Sverige rent också kräver en bättre renhållning.
  Sten Duvhök
 • Hej
  Det kan omöjligen vara relevant med nuvarande situation där jag som markägare ska rensa en gammal skogsväg - Trafikverket lade parkeringsfickan i direkt anslutning till den gamla skogsvägen - ifrån plastkassar med diverse avfallsprodukter, plastflaskor, ölburkar, glasburkar och andra otrevliga grejor som medicinplattor. Skogsvägen är en frekvent använd ridväg och jag städade för två veckor sedan och nu krävs ny städning.
  Hade också - som Sten rätt påpekar- hoppats att få stöd ifrån Håll Sverige rent!
  I det senaste svaret jag fick från Trafikverket ang sopkärl menade de att p-fickan isåfall skulle bli en filial till sopstationen - nu har jag sopstationsfilialen efter skogsvägen. Deras kundtjänst prioriterar absolut inte dessa frågor.
  //Anna-Katarina Bergsten
  Anna Katarina Bergsten
 • Hej!

  Absolut, det är i vårt intresse av att driva frågan om nedskräpning längs våra vägar, vårt pilotprojekt med Trafikverket är en del av det arbetet. Men det är på en övergripande nivå och mer långsiktigt. Vi har tyvärr inte möjlighet att driva enskilda fall, även om jag förstår att det är frustrerande att inte få hjälp! Kanske kan du uppmärksamma en lokaltidning på problemet?
  Hanna Kommunikatör
 • Hej Hanna
  Kan du beskriva ert pilotprojekt med Trafikverket. Ett pilotprojekt bruka ju vara ett specifikt projekt och inte något övergripande och långsiktigt. Det är inte frågan om att driva enskilda fall utan det är bara att stanna vid parkeringsfickor och rastplatser utmed våra allmänna vägar så belyses problemet. Trafikverket ser frågan som ekonomisk. Ställer man ut sopkärl vid parkeringsfickorna blir man skyldig att tömma dem. Låter man bli kan man blunda för problemet.
  Sten Duvhök
 • Hej Sten,

  Projektet handlar om att minska nedskräpningen längs vägar och vid rastplatser. Just nu testas nya soptunnor, bland annat en "skräptratt" som gör det enklare för lastbilschaufförer att slänga skräpet rätt.

  Mer information om projektet med Trafikverket finns här »
  Hanna Kommunikatör
 • Hej Hanna
  Jag ser positivt på projektet. Sedan gäller det att lära trafikanterna systemet och att beivra syndarna. Kamerabevakning ??
  Sten Duvhök
 • Hoppas att ni tillsammans med Trafikverket - inom en något så när vettig tidsram - hittar en långsiktig lösning. Vi har ej råd med denna typ av nedskräpning i vår fantastiska natur.

  Anna Katarina Bergsten
 • Tack för stödet. Vi arbetar vidare för att hitta en långsiktig lösning!
  Hanna Kommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.