Håll Sverige rent

Hej Håll Sverige Rent,

För oss i Sverige som är födda här med svenska föräldrar har vi lärt oss de krav, skyldigheter som ställs på oss och de rättigheter vi har som vistas i Sverige och som svenska medborgare. Vi vet att allemansrätten innebär att naturen har vi till låns, att det ställer krav på oss och att vi har rättigheter när vi besöker den lämna den i det skick som vi kom till den. Att som brukare av den är vi också skyldiga att ta med oss det som vi har förändrat den med (skräp). När nu Sverige succesivt förändras med fler nationaliteter, fler människor med andra värderingsgrund, ingen eller bristfällig kunskap vad vår allemansrätt innebär vad avser rättigheter och skyldigheter får intresseorganisationer som Håll Sverige Rent en alltmer viktig roll att axla att föra ut information om många saker som syftar till att bidra till att Sverige och dess natur förblir rent. Det finns många exempel som tidigare gjorde Håll Sverige Rent organisationen synlig över hela Sverige. De regelbunda kampanjerna att samla skräp överallt. Att på ett tydligt sätt visa att i Sverige skräpar man inte ned.
Det är dags för både myndigheter och intresseorganisationer att höja människors allmän bildning, kunskap, och deras insikt om deras rättigheter och skyldigheter som boende i Sverige oavsett om man är svensk medborgare eller inte vad allemansrätten och hur vi ser på vårat förhållande till naturen. Detta gäller oss alla som vistas i Sverige.

Hälsningar
Mats Nilsson
Mats Nilsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.