FAQ – Producentansvar för vissa tobaksvaror och filter

Vad står begreppet "PRO" för?
Producentansvarsorganisation.

Vad händer om PRO:erna inte hör av sig till kommunerna om att skriva avtal enligt förordningen om producentansvar för vissa tobaksvaror och filter?
Det ligger på PRO:ernas ansvar att initiera avtalsskrivning med kommunerna.

Vad ansvarar en PRO för när det gäller insamling av fimpar i förordningen om producentansvar för vissa tobaksvaror och filter?
  1. Samla in fimpar i hela landet
  2. Se till att den som vill lämna en fimp kan göra det enkelt och utan att betala något
  3. Effektivt bidra till att nå det mål för minskad nedskräpning
  4. Samverka med andra PRO:er om hur kostnaderna för att samla in och hantera avfallet ska fördelas
  5. Samordna insamlingen av fimpar och placeringen och utformningen av insamlingskärlen
  6. Ha de ekonomiska och organisatoriska resurser som krävs för att fullgöra skyldigheterna
  7. Ansvara för att det insamlade avfallet genomgår ett fullständigt behandlingsförfarande i enlighet med 15 kap. 10 § miljöbalken, och
  8. drivas på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt
Vad är kommunens ansvar när det gäller insamling av fimpar i förordningen om producentansvar för vissa tobaksvaror och filter?
En kommun ska underlätta för en PRO att placera insamlingskärl för fimpar på de platser och i den omfattning som avses.

Min kommun har inte hört något från producenterna än - kommer det att bli några sanktioner om tobaksbolagen inte gör det de ska enligt förordningen om producentansvar för vissa tobaksvaror och filter?
Naturvårdsverket är tillsynsmyndighet för detta, så det är deras verktyg för sanktioner som gäller.

Om kommunen redan har satt upp insamlingskärl för fimpar - kan man få ersättning av tobaksproducenterna i efterhand enligt förordningen om producentansvar för vissa tobaksvaror och filter?
Det får man komma överens om i avtalet med producenterna, men de borde rimligtvis vilja ta vara på alla initiativ som kommunerna gör.

Har du fler frågor?
Kontakta Britta Lönn, Verksamhetsutvecklare Mätningar, för mer information: britta.lonn@hsr.se
Håll Sverige Rent

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.