FAQ – Nedskräpningsavgifter

Naturvårdsverkets väghandledning hittar du här: Läs mer
Naturvårdverkets E-tjänst för rapportering: Läs mer

När ska kommunen senast rapportera in uppgifter rörande nedskräpningsavgifter till Naturvårdverket enligt förordningen om nedskräpningsavgifter?
Senast den 31 mars 2023 rapporteras uppgifter till Naturvårdsverket rörande de kostnader ni haft under 2022.

Hur påverkas kommunerna av de nationella skräpmätningarna?
Den första skräpmätningen äger rum 2023 och sedan ska den göras vartannat år. Det är inte kommunerna själva som ska utföra den skräpmätningen utan Naturvårdsverket kommer att upphandla en aktör som genomför skräpmätningarna nationellt.

De skräpmätningar som Håll Sverige Rent tillhandahåller till kommunerna kommer att vara fortsatt relevanta då de visar de lokala resultaten och kan användas för att få fram uppgifter om antal kg uppstädade fimpar per år och/eller som underlag till förordningen om nedskräpningsavgifter10 § 5. sprida information för att minska negativ påverkan på miljön från nedskräpning av engångsplastprodukter.

Det betyder att man kan ta med kostnaderna för sina skräpmätningar i underlaget som rapporteras till Naturvårdsverket.

Ska kommunen räkna ut sina städkostnader för engångsprodukter enligt förordningen om nedskräpningsavgifter?
Nej, kommunerna ska inte göra de beräkningarna. Kommunen ska uppskatta sin totala kostnad för att:
  • Kostnad för att städa
  • Transport och behandling
  • Administration och planering
  • Samla in och rapportera uppgifter till NV
  • Sprida information för att minska negativ påverkan på miljön från nedskräpning av engångsplastprodukter.
Därefter räknar Naturvårdsverket ut hur stor andel som ska ersättas av producenterna utifrån den nationella skräpmätningen som enligt ovan. Det kommer dock att räknas ut som ett snitt per invånare i Sverige och inte utifrån hur stor summa varje enskild kommun har rapporterat in.
 
Vad innebär de nationella skräpmätningarna? 
Naturvårdsverket kommer att utveckla en metod inför kommande nationella skräpmätningar. Metoden ska vara klar senast i januari då blir det en upphandling om vilken aktör som ska utföra den nationella mätningen. De mätningar som kommuner gör tillsammans med Håll Sverige Rent kommer att bli ännu mer relevanta då man kan använda dessa för att beräkna antal kg fimpar som städas upp per år, och även som underlag till förordningen om nedskräpningsavgifter 10 §5. sprida information för att minska negativ påverkan på miljön från nedskräpning av engångsplastprodukter.

Det betyder att man kan ta med kostnaderna för sina skräpmätningar i underlaget som rapporteras till Naturvårdsverket.
 
Vad är målet med alla nya insatser i förordningen om nedskräpningsavgifter och liknande nya förordningar och hur mäts resultatet? 
Målet är att nedskräpningen utomhus ska ha minskat med 50 procent 2030 jämfört med 2023. Uppföljning görs genom Naturvårdsverkets nationella skräpmätningar.

Hur ska kommunerna kunna rapportera in antal kg uppstädade fimpar varje år?
Håll Sverige Rent håller på att ta fram en modell för hur de skräpmätningar som Håll Sverige Rent tillhandahåller till kommunerna kan användas för att beräkna detta. Kostanden för skräpmätningen kan tas med i underlaget för kommunens kostnader till Naturvårdsverket.
 
Vad väger en fimp?
Håll Sverige Rent fick i uppdrag av Naturvårdsverket att genomföra en nationell skräpmätning 2020. Då genomfördes mätningar i 75 kommuner och skräpet både räknades och vägdes. Utifrån det kan vi ta fram en bra schablon på vad en fimp väger. Kontakta Britta Lönn, Verksamhetsutvecklare Mätningar, för mer information på britta.lonn@hsr.se
 
Hur ska vi ha tid och resurser till rapporteringen i förordningen om nedskräpningsavgifter?
Man får ta med kostnader för inrapportering i kostnadsunderlaget för ersättning som rapporteras in till Naturvårdsverket.

Har du fler frågor?
Kontakta Britta Lönn, Sakkunnig Mätningar, för mer information på britta.lonn@hsr.se
Håll Sverige Rent

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.