Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur kan man ändra attityder kring nedskräpning?

Jag bor i ett utsatt område i Malmö och upplever det som väldigt skräpigt. Hela Malmö har problem med nedskräpning och man ser regelbundet hur personer kastar ut skräp från tex snabbmat ur bilfönstret under färd. Där jag bor kastar boende och butikspersonal i tobaksbutiker och liknande ut skräp ut på gatan. Det står ofta personer och hänger utanför butiker och portar och om de äter kebab eller godis brukar de slänga förpackningen rakt ner på marken trots att där finns papperskorgar två meter bort. Jag har försökt prata med ett par stycken och försökt förmå dem att använda papperskorgarna istället men det har varje gång lett till hetsig och hotfull stämning. Jag har varit i kontakt med kommunen som i princip frånsäger sig ansvar och hänvisar till hyresvärdar och polisen. Polisen i Malmö tar sig inte tid till att beivra nedskräpning.

De flesta av dessa personer har invandrarbakgrund och i många fall pratar de knappt svenska. Jag tror att de kanske inte känner till hur starka normer vi har mot nedskräpning i Sverige och hur beteendet uppfattas. I de fall de är uppväxta här och känner till det verkar de som skräpar ner ofta ha en identitet där de vänder sig mot samhällets normer och medvetet beter sig antisocialt, tex genom nedskräpning. Oavsett om det är medvetet eller omedvetet ökar detta polariseringen och utstötningen av dessa personer då majoritetssamhället tyst förargar sig över det. Därför tror jag det behövs en riktad kampanj just i dessa utsatta områden och gentemot invandrare. Har ni några riktade aktiviteter i dessa områden?
Tobias

Kommentarer

 • Hej Tobias,

  Det låter inte alls bra, särskilt inte att kommunen helt avsäger sig ansvaret för skräpet. En skräpig plats upplevs ofta som otrygg och kan leda till mer nedskräpning och skadegörelse.

  Vi har precis gjort en förstudie för ett projekt som handlar om öka trivsel och trygghet genom att minska nedskräpningen i utsatta områden, men vi vet inte än om projektet kommer få finansiering. Det finns också bra exempel på hur andra kommuner jobbar. I Södertälje har man minskat skräpet i kommunen genom att t.ex. förbättra papperskorgar och genomföra kunskapshöjande kampanjer.

  Vi har också precis fått resultaten från Skärholmen där vi gjort ett pilotprojekt för att minska fimparna på gator och torg. Läs mer om det här »

  Min kollega Stefan som arbetar med vårt kommunnätverk är på semester just nu, men jag skickar vidare ditt inlägg till honom också så kan han ta med det till framtida samtal med Malmö.
  Hanna Kommunikatör
 • Hej! Jag bor också i Malmö, och jag håller fullständigt med om skräpproblemet. Det blir bara värre och värre. Har skrivit massor av inlägg till tidningar, under många år. Kommunen bryr sig inte ett dugg. Här matar man fiskmåsar, vilket drar råttor också. Det ligger skräp överallt. Buskar är fulla. Plastbitar hänger och fladdrar i träd. Det kryllar av fimpar på marken överallt. Samt  äckliga snuspåsar. Elskåpen runt om i stan, är fulla med trasiga papper med tape. Folk sätter upp, men ingen tar bort. Det regnar och blåser sönder. Jag skäms över den här stan! Anmäl gärna till kommunen. Ett problem också, är att folk är lata och inte använder papperskorgar. Här finns faktiskt massor. Men dom är dumt konstruerade, så fåglar rotar i dom, och drar upp en massa skräp. Folk kan stå en meter från en papperskorg, och ändå kasta på marken. Då är det ju fullständigt hopplöst. Det måste till dryga böter, men då måste ju någon finnas där, som ser det, och som har rätt att ge böta. Ett nytt problem som tillkommit, är munskydden, som folk slänger var som helst. Högst otrevligt. Folkhälsomyndigheten som rekommenderar munskydd, kanske borde gå ut och tala om var folk ska kassera dom. Tydligen behövs det.
  Hoppas detta inlägg läses, och gör nytta.
  Marie
  Marie Nilåker
 • Hej,
  Att förebygga nedskräpning genom att påverka attityder är nog den bästa långsiktiga lösningen. Verktygslådan för det är stor men bitvis komplex. Jag skulle gärna se ett samlat material kring att påverka attityder, har ni det på HSR?
  Jag listar nedan sånt jag plockat upp här och på andra ställen samt lägger till några egna tankar/frågeställningar:
  -Påverka andra (muntligt, insändare, sociala medier - här vore en symbol som man kan lägga till sin Facebook-profil eller motsvarande bra att ha).
  -Samordna Trafikverket, Polisen, kommunen, fastighetsägarbranschen och frivilliga skräpplockare så att vår-/höststädning och eventuella Polisiära åtgärder sker samtidigt (och leder till en - för tillfället i alla fall - renare stad).
  -Plocka skräp på egen hand/med andra (skräp föder mer skräp, men tvärtom gäller också - dvs är det rent är tröskeln högre för nedskräparna).
  -Stötta/uppmärksamma frivilliga Facebook-grupper för skräpplockare (i Västerås har vi en Skräpo-grupp med cirka 750 medlemmar där vi stöttar varandra och delger kunskap om hur man kan agera mot/med fastighetsägare och kommunen).
  -Samverka med skolan (svårt på kommunal nivå eftersom rektor bestämmer mycket om detaljer i skolan - önskvärt försöka påverka nationellt).
  -Kommunerna är alldeles för svåra att påverka när det gäller uppsättning/placering av papperskorgar och samtidigt är papperskorgar för dyra att köpa in privat. Den som bor i ett område som är engagerad skräpplockare vet var papperskorgar skulle behövas, men kommunerna lyssnar inte in detta. Har ingen lösning tyvärr...
  -Nedskräpning är inte bara en miljöfråga utan också, bland annat, en trygghetsfråga. Hur få Polisen att anamma detta och bötfälla fler - och få media att skriva om det så att denna förseelse blir känd? Ändrad lagstiftning? Ska det vara möjligt för andra än Polisen att utfärda nedskräpningsböter?
  -Kommunerna behöver lättare kunna ålägga fastighetsägare att städa på sin mark.
  -Yrkestrafikanter och hantverkare behöver få klart för sig att det inte är okej att skräpa ned längs väg. Riktade kampanjer? Dialog med branscherna?
  -Kommunernas grunduppdrag gällande renhållning behöver förändras så att kommunerna är på hugget och använder hela sin verktygslåda. Ändrad lagstiftning?
  -Väljarkampanj inför valet 2022. Vad har partierna för nedskräpningspolitik? Kan HSR göra en färdig enkät som vi kan skicka ut lokalt till partierna?
  Mvh,
  Jonas i Västerås

  Jonas Lostelius
 • Hej Jonas!

  Nästan allt du nämner gör vi, men det finns inget samlat material då mottagaren är olika beroende på åtgärden så att säga. Vi arbetar för att påverka allt från den enskilda invånaren till beslutsfattare på alla nivåer. I kommuner, i Riksdagen och i EU. Vi vill t.ex. att det ska böter på att slänga småskräp som t.ex. fimpar och där hoppas vi på en förändring nu. Ändrad lagstiftning och utökat ansvar för kommunen kan vara en väg att gå, men det är inte säkert att det är den bästa.

  Att ha en undersökning inför valet är en bra idé - vi vet att nedskräpningen engagerar både väljare och politiker och här är det bra att få veta vad partierna står för både lokalt och nationellt.

  Med vänlig hälsning
  Stefan
 • Det har definitivt inte blivit bättre. Och som tidigare har nämnts. Det tycks finnas en socioekonomisk eller kulturell koppling. Förutom enstaka tonåringar, och rökare med sina fimpar, så är det nästan enbart folk med utomnordiska bakgrund som släpper allt där dom står eller genom bilfönstret. Känns som ett typiskt exempel på ett problem som ingen vågar ta tag i p.g.a. rädsla att förknippas med rasismen. Men det är ett verkligt problem som bidrar till förakt mot invandrare då inget görs. Det borde göras riktade kampanjer i skola och i utanförskapsområden under 3-4 års tid för att se om det ger resultat.
  T.
 • Jag håller med, kanske inte fullt ut till stor del. Har plockat skräp i flera års tid, ofta på samma sträcka med ganska korta intervaller. Min erfarenhet, utifrån det jag ser och det skräp jag plockar, är att dessa grupper är överrepresenterade nedskräpare:
  -Ungdomar
  -Hantverkare
  -Personer med utomnordisk bakgrund
  -Kriminella
  Men även barnfamiljer, helsvenska studenter på universitetsnivå och män i olika åldrar finns bland nedskräparna.
  Helt klart är det viktigt att vara öppen med problembilden, men den behöver grundas på fakta (väldigt många iakttagelser kan i och för sig också funka som fakta). Bara så kan man sätta in rätt åtgärder på rätt ställen.
  Jonas Lostelius
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.