Till senaste kommentaren

Välja kulör på fönster- och dörrfoder i mangårdsbyggnad från 1750-talet

Hej,
Vi bor i en mangårdsbyggnad från cirka 1750 i östra Värmland. Det är en gammal gård ute på landet. Jag har ofta sett att man i äldre hus har olika färg på fönsterfoder och dörrfoder inomhus och undrar om detta var vanligt historiskt och varför? Nuförtiden väljer man en färg till alla rum. Om det stämmer att man valde olika färger historiskt så är det förstås lockande att göra likadant.

Tacksam lite information och tips för att det ska bli tidsenligt.

Kommentarer

  • Hej Helena,

    Färgsättningen har historiskt sett varierat under denna period beroende på geografisk plats, social status och pigmenttillgång. I många enklare miljöer kunde det mesta vara omålat fram till slutet på 1700-talet - och många fall betydligt senare än så.

    Generellt varierade ofta färgsättningen på snickerierna från rum till rum och fönster- samt dörrfoder i samma rum målades i samma kulör. Dock vill jag understryka att det mycket väl kan finnas lokala traditioner som ruckat på denna generella "regel". I högreståndsmiljöer slog exempelvis rokokos stilideal igenom under denna period, och inte långt senare även den gustavianska, med snickerikulörer så som olika brytningar av grön umbra, allmogeblå, gröngrå och olika nyanser av brunt. För att få mer information om lokala färgsättningstraditioner skulle jag i första hand rekommendera dig att ta kontakt med en byggnadsantikvarie på läns- eller stadsmuseet.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.