Ommålning svarta ytterdörrar

Vill måla om två svarta ytterdörrar med gulockra natur, men går det?
Vilket underarbete behövs, skrapa, grunda?

Kommentarer

  • Hej Lars,

    Det framkommer inte vilken färgtyp dörrarna är målade med idag, men om det är en linoljefärg räcker det med att tvätta och sedan skrapa bort den färg som sitter löst. Skulle dörrarna däremot vara målade med en annan färgtyp är en annan färgtyp än linoljefärg rekommenderar vi att avlägsna så mycket som möjligt av sittande färg. För bästa hållbarhet är det bra att sedan grundolja innan målning. Våra grundoljningsmetoder, fler tips och tillvägagångssätt hittar du i PDF-dokumentet Målningsbeskrivning, som även ligger tillgängligt under varje linoljefärgskulör på hemsidan.

    Det kan dock vara bra att veta att om dina ytterdörrar är målade med någon typ av tjärblandning fäster ingen annan färgtyp ovanpå och du bör således fortsätta med en tjärbaserad färg så som roslagsmahogny.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.