Måla putsad husgrund

Kan man måla en putsad husgrund med linoljefärg?

Kommentarer

  • Hej Margareta,

    Det framkommer inte vilken typ av puts grunden är putsad med, om den är nyputsad eller om den är målad, vilket gör att jag inte kan ge ett säkert svar i ditt fall. Generellt brukar man rekommendera mineraliska färger (exempelvis kalkfärg) eller silikatfärg till putsade ytor utomhus. Traditionellt har även linoljefärg använts på putsade ytor utomhus, men i och med att linoljefärg är känslig för alkali ska den inte målas på nyputsade ytor eller där det förekommer problem med bomputs eller saltutfällningar. För att kunna måla med linoljefärg på ny puts bör man vänta några månader för att underlagets pH ska neutraliseras. Vi vet med säkerhet att vår linoljefärg presterar bra på hyvlat trä och järn, vilket också är anledningen till att vi främst rekommenderar dessa underlag vid linoljefärgsmålning utomhus.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.