Matt Linoljefärg i andra procentbrytningar?

Kan man beställa 5% matt linoljefärg grönjord?

Kommentarer

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.